זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  עבירות אלימות

  עבירות האלימות כוללות בחובן מגוון רחב ועצום החל בתקיפה פשוטה וכלה בעבירות ההמתה השונות כגון רצח הריגה, גרם מוות ברשלנות.

  עו"ד ציקי פלדמן, מתמחה בכל סוגי עבירות האלימות למיניהן.

  עבירות התקיפה הינן מגוונות וכוללות בין היתר גם עבירות של אלימות במשפחה, תקיפות שוטרים, תקיפה בנסיבות מחמירות ועוד…

  הגדרת עבירת התקיפה לפי חוק העונשין:

  "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית.."

  עבירות התקיפה מקוטלגות לפי רמות שונות של תקיפה שהעונשים בגין כל אחת מהעבירות מעידות על חומרתה.

  אלימות במשפחה

  מהי אלימות במשפחה? אלימות במשפחה היא התעללות פיזית, נפשית ומינית של בן משפחה אחד באחר. בחלק ניכר מן המקרים של אלימות בתוך המשפחה, הפוגעים הם גברים, הפוגעים בבנות זוגם. לא פעם, מתחילה האלימות בבת הזוג ולאחר זמן, עוברת גם לילדים. במשפחות רבות, ישנה התעללות בילדים מצד הורה אחד, או מצד שני ההורים יחד.

  קיימים מספר סוגי אלימות:

  • אלימות פיזית – הברורה מבניהן – כוללת פגיעה בגופו של אדם אחר הגורמת לחבלות.
  • אלימות מילולית – שימוש בקללות, בשפה ובביטויים משפילים אשר מטילים פחד ואימה על בן המשפחה, כל עוד מדובר בקללות- האלימות אינה חורגת מגבולות החוק אולם אם הקללות והגידופים כוללים איומים -התנהגות זו אינה חוקית ויש בגינה ענישה בחוק העונשין .
  • הטרדה ועיקוב – חקירת בת הזוג על שיחות הטלפון שלה, היכן הייתה, עם מי נפגשה וכד'. ישנם מקרים שבסם בן הזוג עוקב אחר בת זוגתו כאשר יוצאת מהבית ואף מתקשר אליה כדי לעמת אותה לגבי מקום הימצאותה או הגעה למקום עבודתה כדי לוודא שהיא אכן שם. שיחות טלפון רבות במהלך היום גם הן נחשבות להטרדה.
  • אלימות רגשית – מדובר על תהליך בו אדם אחד משפיע לרעה ומתערב במחשבותיו, רגשותיו, תפיסת עולמו ותכונותיו האישיות של אדם אחר. הדבר נעשה על ידי אמירות משפילות (שאינן בהכרח קללות) חוסר פרגון תמידי . התעלמות הפגנתית ושתיקות ארוכות כאמצעי הענשה. לרוב זו אלימות סמויה לעיין לכן קשה לאבחנה. שימוש בהפחדות ואיומים- איום בהתאבדות, בעזיבה, בדיווח לרשויות הרווחה. ישנה הכחשה של עצם התרחשות האלימות, התנערות מאחריות ועד האשמת הקורבן שהיא זו שגרמה להתעללות ואף שלילת תפיסת המצאות שלה.
  • אלימות כלכלית – מצב בו אדם אחד שולט על כל המקורות הכספיים של אדם אחר, מונע ממנו מידע וגישה לחשבונות הבנק המשותפים ומקציב לו סכום כסף על פי ראות עיניו, באופן היוצר תלות מוחלטת של האחר בו. זה יכול גם לבוא לידי ביטוי בהכשלת ניסיונות האישה לצאת לעבודה או ביכולת שלה לשמור על מקום העבודה ומתוך כך על עצמאותה הכלכלית.
  • אלימות מינית – כאשר אדם אחד מתייחס לאדם כאובייקט מיני וכופה עליו יחסי מין. הכפייה היא לרוב סמויה מתוקף הרגשת הקניין מתוך המחויבות לזוגיות/ נישואין. לעיתים יש שימוש באיומים והפחדות או מניעת טובין כהתניה לקיום יחסי מין.
  • אלימות חברתית – כאשר אדם אחד מונע מאדם אחר קשרים חברתיים, יציאה לעבודה ו/או ללימודים. למעשה, זהו מצב של בידוד חברתי.

  על מנת שיתקיים רק אחד מהסעיפים הללו. כמובן שככל שיש אלימות בתחומים רבים יותר (רגשי, חברתי, כלכלי וכד') כך ניתן לקבוע כי הבעיה חריפה יותר. ישנם בהחלט מצבים של סכנת חיים. בין אם מדובר בסכנת חיים ובין אם לאו, יש דרכים רבות ומגוונות להתמודדות. לעיתים, ההגדרות הן מאוד עדינות ואפורות. הרי בכל משפחה ישנם ריבים, הרמות קול, החלפת דברים פוגעים וכד'.

  פעמים רבות לאחר תקיפה של בן זוג, ולאחר שהוגשה תלונה במשטרה ונפתחה חקירה בעניין, בני הזוג משקמים את היחסים ביניהם אולם התלונה במשטרה והתיק הפלילי עומדים בעינם. על כן, נשאלת השאלה האם ניתן לבטל תלונה שהוגשה במשטרה בגין עבירות אלימות? התשובה לכך אינה פשוטה, הבקשה של הצד שניזוק מהאלימות שלא לחקור את בן הזוג האלים – לא תהווה, כשלעצמה, סיבה יחידה להחלטה כי אין בדבר עניין לציבור וכי ייסגר התיק. ישנם תנאים המפורטים בחוק אודות מצבים בהם יוחלט שלא לחקור ולסגור את התיק הנדון. לפיכך, ישנה חשיבות רבה לפנות לעו"ד פלילי עוד בשלב החקירה, עו"ד פלילי מקצועי עשוי למנוע הגשת כתב אישום ויכול לסייע לסגירת התיק.

  אלימות נגד קשישים

  בשנים האחרונות, חלה עלייה מתמדת בביצוע עבירות כלפי קשישים. ניתן להבחין בין שני סוגי עבירות שמבוצעות כלפי אוכלוסייה זו. הראשונה, עבירה של התעללות והזנחה, אשר מתבצעת לרוב לאורך זמן על ידי אדם קרוב לקשיש. השנייה, עבירת אלימות אשר מתבצעת באופן חד פעמי על ידי אדם לא מוכר נניח במסגרת שוד או ע"י בן משפחה או אדם מוכר אשר אמור לפקח על הקשיש ולדאוג לצרכיו. כך או כך, מדובר בתופעה חמורה לאור העובדה שאוכלוסיית הקשישים הינה פגיעה ביותר. שכן, הקשישים מתקשים להגן על עצמם ופעמים רבות נמנעים מלדווח למשטרה ולגורמים אחרים על ביצוע העבירה . משכך כאשר נידון עניינו של הנאשם שביצע עבירה וקורבננו היה מאוכלוסיית הקשישים, נושא זה של תקיפת קשישים עלה לדיון בכנסת עוד לפני מספר שנים, ולאחר שכבר אז דנו במספר מקרים אשר קיבלו ביטוח בבתי המשפט ובאמצעי התקשורת השונים.

  תיקון חוק העונשין בשנת 2008 החליטה הכנסת שיש לתעדף את המלחמה בתופעת האלימות כלפי הקשישים ולתקן את חוק העונשין, כך שתוקן חוק העונשין במסגרת תיקון 97 (חוק העונשין (תיקון מספר 97) התשס"ח-2008). במסגרת התיקון התווסף סעיף 368ו אשר קובע:

  1. התוקף זקן וגורם לו לחבלה של ממש, דינו מאסר חמש שנים.
  2. התוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, דינו – מאסר שבע שנים.
  3. בסעיף זה "זקן" אדם שמלאו לו 65 שנים.
  4. הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים שירשמו , כולו על-תנאי.

  למעשה סעיף 368ו (ד) לחוק העונשין קובע, כי בצידה של עבירת התקיפה כלפי קשישים ישנו עונש מאסר חובה. כמו כן, ניתן לראות כי העונש שנקבע בצידה של העבירה כלפי קשישים זהה לענישה הקיימת בגין תקיפת קטין או חסר ישע המנויה בסעיף 368ב לחוק העונשין- דבר המצביע על החשיבות שראה המחוקק בתיקון זה.

  מהצלחותיה של עו"ד ציקי פלדמן:

  ת"פ 47236-03-18: נגד לקוח משרדנו, הוגש כתב אישום בגין תקיפת עובד ציבור, עת שהה בביה"ס של בנו בן ה-10, הנאשם נכנס לכיתת המורה וסטר לו מספר פעמים.

  הנאשם אדם נורמטיבי, נעדר עבר פלילי.

  משרדנו, משרד עו"ד ציקי פלדמן, ניהל מו"מ אשר הוביל בסופו של יום, לכך שהנאשם הודה במסגרתו של הסדר טיעון על פי כתב אישום מתוקן, והורשע בעבירת תקיפת עובד ציבור. ההסדר כלל התחייבות, לפיה ככל והתסקיר יהא חיובי ותהא כוונה לשיתוף פעולה עם שירות המבחן, וכן לא ייפתחו תיקים נוספים לחובת המשיב, המאשימה תשקול לסיים ההליך ללא רכיב מאסר בפועל וללא עבודות שירות, וזאת ללא התחייבות מראש.

  לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן, בית המשפט הנכבד, מפי כב' השופט סגן הנשיא שמואל הרבסט, כיבד את הסדר הטיעון שהשיג משרדנו ואת המלצת שירות המבחן, וגזר את עונשו של הנאשם ברף התחתון של מתחם הענישה, תוך ביטול הרשעתו וציין כי: "הרשעתו של הנאשם – יצא שכרה בהפסדה". כך שהלכה למעשה, נגזר עונש של 150 שעות לתועלת הציבור, צו מבחן ל-6 חודשים ותשלום 1,000 ש"ח פיצוי למתלונן וללא הרשעה.

  להלן גזר הדין:

  עבירות האלימות כוללות בחובן מגוון רחב ועצום החל בתקיפה פשוטה וכלה בעבירות ההמתה השונות כגון רצח הריגה, גרם מוות ברשלנות.

  עו"ד ציקי פלדמן, מתמחה בכל סוגי עבירות האלימות למיניהן.

  עבירות התקיפה הינן מגוונות וכוללות בין היתר גם עבירות של אלימות במשפחה, תקיפות שוטרים, תקיפה בנסיבות מחמירות ועוד…

  הגדרת עבירת התקיפה לפי חוק העונשין:

  "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית.."

  עבירות התקיפה מקוטלגות לפי רמות שונות של תקיפה שהעונשים בגין כל אחת מהעבירות מעידות על חומרתה.

  אלימות במשפחה

  מהי אלימות במשפחה? אלימות במשפחה היא התעללות פיזית, נפשית ומינית של בן משפחה אחד באחר. בחלק ניכר מן המקרים של אלימות בתוך המשפחה, הפוגעים הם גברים, הפוגעים בבנות זוגם. לא פעם, מתחילה האלימות בבת הזוג ולאחר זמן, עוברת גם לילדים. במשפחות רבות, ישנה התעללות בילדים מצד הורה אחד, או מצד שני ההורים יחד.

  קיימים מספר סוגי אלימות:

  • אלימות פיזית – הברורה מבניהן- כוללת פגיעה בגופו של אדם אחר הגורמת לחבלות.
  • אלימות מילולית – שימוש בקללות, בשפה ובביטויים משפילים אשר מטילים פחד ואימה על בן המשפחה, כל עוד מדובר בקללות- האלימות אינה חורגת מגבולות החוק אולם אם הקללות והגידופים כוללים איומים -התנהגות זו אינה חוקית ויש בגינה ענישה בחוק העונשין .
  • הטרדה ועיקוב – חקירת בת הזוג על שיחות הטלפון שלה, היכן הייתה, עם מי נפגשה וכד'. ישנם מקרים שבסם בן הזוג עוקב אחר בת זוגתו כאשר יוצאת מהבית ואף מתקשר אליה כדי לעמת אותה לגבי מקום הימצאותה או הגעה למקום עבודתה כדי לוודא שהיא אכן שם. שיחות טלפון רבות במהלך היום גם הן נחשבות להטרדה.
  • אלימות רגשית – מדובר על תהליך בו אדם אחד משפיע לרעה ומתערב במחשבותיו, רגשותיו, תפיסת עולמו ותכונותיו האישיות של אדם אחר. הדבר נעשה על ידי אמירות משפילות (שאינן בהכרח קללות) חוסר פרגון תמידי . התעלמות הפגנתית ושתיקות ארוכות כאמצעי הענשה. לרוב זו אלימות סמויה לעיין לכן קשה לאבחנה. שימוש בהפחדות ואיומים- איום בהתאבדות, בעזיבה, בדיווח לרשויות הרווחה. ישנה הכחשה של עצם התרחשות האלימות, התנערות מאחריות ועד האשמת הקורבן שהיא זו שגרמה להתעללות ואף שלילת תפיסת המצאות שלה.
  • אלימות כלכלית – מצב בו אדם אחד שולט על כל המקורות הכספיים של אדם אחר, מונע ממנו מידע וגישה לחשבונות הבנק המשותפים ומקציב לו סכום כסף על פי ראות עיניו, באופן היוצר תלות מוחלטת של האחר בו. זה יכול גם לבוא לידי ביטוי בהכשלת ניסיונות האישה לצאת לעבודה או ביכולת שלה לשמור על מקום העבודה ומתוך כך על עצמאותה הכלכלית.
  • אלימות מינית – כאשר אדם אחד מתייחס לאדם כאובייקט מיני וכופה עליו יחסי מין. הכפייה היא לרוב סמויה מתוקף הרגשת הקניין מתוך המחויבות לזוגיות/ נישואין. לעיתים יש שימוש באיומים והפחדות או מניעת טובין כהתניה לקיום יחסי מין.
  • אלימות חברתית – כאשר אדם אחד מונע מאדם אחר קשרים חברתיים, יציאה לעבודה ו/או ללימודים. למעשה, זהו מצב של בידוד חברתי.

  על מנת שיתקיים רק אחד מהסעיפים הללו. כמובן שככל שיש אלימות בתחומים רבים יותר (רגשי, חברתי, כלכלי וכד') כך ניתן לקבוע כי הבעיה חריפה יותר. ישנם בהחלט מצבים של סכנת חיים. בין אם מדובר בסכנת חיים ובין אם לאו, יש דרכים רבות ומגוונות להתמודדות. לעיתים, ההגדרות הן מאוד עדינות ואפורות. הרי בכל משפחה ישנם ריבים, הרמות קול, החלפת דברים פוגעים וכד'.

  פעמים רבות לאחר תקיפה של בן זוג, ולאחר שהוגשה תלונה במשטרה ונפתחה חקירה בעניין, בני הזוג משקמים את היחסים ביניהם אולם התלונה במשטרה והתיק הפלילי עומדים בעינם. על כן, נשאלת השאלה האם ניתן לבטל תלונה שהוגשה במשטרה בגין עבירות אלימות? התשובה לכך אינה פשוטה, הבקשה של הצד שניזוק מהאלימות שלא לחקור את בן הזוג האלים – לא תהווה, כשלעצמה, סיבה יחידה להחלטה כי אין בדבר עניין לציבור וכי ייסגר התיק. ישנם תנאים המפורטים בחוק אודות מצבים בהם יוחלט שלא לחקור ולסגור את התיק הנדון. לפיכך, ישנה חשיבות רבה לפנות לעו"ד פלילי עוד בשלב החקירה, עו"ד פלילי מקצועי עשוי למנוע הגשת כתב אישום ויכול לסייע לסגירת התיק.

  אלימות נגד קשישים

  בשנים האחרונות, חלה עלייה מתמדת בביצוע עבירות כלפי קשישים. ניתן להבחין בין שני סוגי עבירות שמבוצעות כלפי אוכלוסייה זו. הראשונה, עבירה של התעללות והזנחה, אשר מתבצעת לרוב לאורך זמן על ידי אדם קרוב לקשיש. השנייה, עבירת אלימות אשר מתבצעת באופן חד פעמי על ידי אדם לא מוכר נניח במסגרת שוד או ע"י בן משפחה או אדם מוכר אשר אמור לפקח על הקשיש ולדאוג לצרכיו. כך או כך, מדובר בתופעה חמורה לאור העובדה שאוכלוסיית הקשישים הינה פגיעה ביותר. שכן, הקשישים מתקשים להגן על עצמם ופעמים רבות נמנעים מלדווח למשטרה ולגורמים אחרים על ביצוע העבירה . משכך כאשר נידון עניינו של הנאשם שביצע עבירה וקורבננו היה מאוכלוסיית הקשישים, נושא זה של תקיפת קשישים עלה לדיון בכנסת עוד לפני מספר שנים, ולאחר שכבר אז דנו במספר מקרים אשר קיבלו ביטוח בבתי המשפט ובאמצעי התקשורת השונים.

  תיקון חוק העונשין בשנת 2008 החליטה הכנסת שיש לתעדף את המלחמה בתופעת האלימות כלפי הקשישים ולתקן את חוק העונשין, כך שתוקן חוק העונשין במסגרת תיקון 97 (חוק העונשין (תיקון מספר 97)התשס"ח-2008). במסגרת התיקון התווסף סעיף 368ו אשר קובע:

  1. התוקף זקן וגורם לו לחבלה של ממש, דינו מאסר חמש שנים.
  2. התוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, דינו – מאסר שבע שנים.
  3. בסעיף זה "זקן" אדם שמלאו לו 65 שנים.
  4. הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים שירשמו , כולו על-תנאי.

  למעשה סעיף 368ו (ד) לחוק העונשין קובע, כי בצידה של עבירת התקיפה כלפי קשישים ישנו עונש מאסר חובה. כמו כן, ניתן לראות כי העונש שנקבע בצידה של העבירה כלפי קשישים זהה לענישה הקיימת בגין תקיפת קטין או חסר ישע המנויה בסעיף 368ב לחוק העונשין- דבר המצביע על החשיבות שראה המחוקק בתיקון זה.

  מהצלחותיה של עו"ד ציקי פלדמן:

  ת"פ 47236-03-18: נגד לקוח משרדנו, הוגש כתב אישום בגין תקיפת עובד ציבור, עת שהה בביה"ס של בנו בן ה-10, הנאשם נכנס לכיתת המורה וסטר לו מספר פעמים.

  הנאשם אדם נורמטיבי, נעדר עבר פלילי.

  משרדנו, משרד עו"ד ציקי פלדמן, ניהל מו"מ אשר הוביל בסופו של יום, לכך שהנאשם הודה במסגרתו של הסדר טיעון על פי כתב אישום מתוקן, והורשע בעבירת תקיפת עובד ציבור. ההסדר כלל התחייבות, לפיה ככל והתסקיר יהא חיובי ותהא כוונה לשיתוף פעולה עם שירות המבחן, וכן לא ייפתחו תיקים נוספים לחובת המשיב, המאשימה תשקול לסיים ההליך ללא רכיב מאסר בפועל וללא עבודות שירות, וזאת ללא התחייבות מראש.

  לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן, בית המשפט הנכבד, מפי כב' השופט סגן הנשיא שמואל הרבסט, כיבד את הסדר הטיעון שהשיג משרדנו ואת המלצת שירות המבחן, וגזר את עונשו של הנאשם ברף התחתון של מתחם הענישה, תוך ביטול הרשעתו וציין כי: "הרשעתו של הנאשם – יצא שכרה בהפסדה". כך שהלכה למעשה, נגזר עונש של 150 שעות לתועלת הציבור, צו מבחן ל-6 חודשים ותשלום 1,000 ש"ח פיצוי למתלונן וללא הרשעה.

  להלן גזר הדין:

  ת"פ 30086-09-16: נגד לקוח משרדנו, הוגש כתב אישום בגין תקיפה סתם בן זוג ותקיפה חבלנית כלפי בן זוג, כאשר בעת וויכוח בינו לבין המתלוננת בת זוגו, נצמד עם פניו לפניה, דחף אותה ובעט ברגלה. כמו כן, באירוע קודם, תקף אותה הנאשם בכך שסטר לה וכתוצאה מכך נפלה ונגרמה לה חבלה.

  הנאשם אדם נורמטיבי, נעדר עבר פלילי.

  משרדנו, משרד עו"ד ציקי פלדמן, ניהל מו"מ אשר הוביל בסופו של יום, לכך שהנאשם הודה במסגרתו של הסדר טיעון סגור, לפיו הרשעתו תבוטל, יינתן צו מבחן למשך שנה, יבוצעו 160 שעות עבודה לתועלת הציבור ותחתם התחייבות.

  לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן, בית המשפט הנכבד, מפי כב' השופט צבי פורר, כיבד את הסדר הטיעון שהשיג משרדנו והמלצת שירות המבחן, וגזר עונש של 160 שעות לתועלת הציבור, צו מבחן למשך שנה, חתימת התחייבות וביטל את הרשעתו של הנאשם. במסגרת ביטול הרשעתו, ציין בימ"ש הנכבד כי לא בהכרח היה מדובר בתיק המתאים לכלל התנאים שנקבעו בהלכת כתב לצורך ביטול הרשעה, אך נוכח שאלת השיקום ובמיוחד לאור הנסיבות, אין מקום להתערב בהסדר.

  להלן גזר הדין:

  ת"פ 29405-06-15: נגד לקוח משרדנו, הוגש כתב אישום בגין תקיפת עובד ציבור. בהתאם לעובדות כתב האישום הכה הנאשם את המתלונן- רופא במרפאה, בצווארו.

  הנאשם אדם נורמטיבי, בעל ערכים פרו חברתיים של עזרה לזולת ואחריות לתפקידיו בחיים ושומר חוק, אשר רמת הסיכון הנשקפת ממנו להישנות עבירות נמוכה מאוד.

  משרדנו, משרד עו"ד ציקי פלדמן, ניהל מו"מ אשר הוביל לתיקון כתב האישום ולכך שהנאשם הודה במסגרתו של הסדר טיעון.

  לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן, בית המשפט הנכבד, מפי כב' השופט צבי פורר, כיבד את הסדר הטיעון שהשיג משרדנו והמלצת שירות המבחן, ביטל את הרשעתו של הנאשם וגזר מאסר על תנאי של 4 חודשים שלא יבצע עבירת אלימות למשך 3 שנים, 150 שעות לתועלת הציבור ותשלום 1,000 ש"ח פיצוי למתלונן.

  להלן גזר הדין:

  ת"פ 1292-07-15: נגד לקוחות משרדנו, שלושה אחים, הוגש כתב אישום משותף בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות לגבי הנאשמים 1 ו-2, אשר הכו את המתלונן במקלות ובאמצעים שונים, על רקע סכסוך משפחות. ולנאשם 3, אשר דקר את המתלונן, יוחסו עבירות של חבלה חמורה, פציעה בנסיבות מחמירות ותקיפה הגורמת חבלה של ממש.

  משרדנו, משרד עו"ד ציקי פלדמן, ניהל מו"מ אשר הוביל לתיקון כתב האישום ולכך שהנאשמים 1-2 הודו במסגרתו של הסדר טיעון, לפיו יורשעו ויוטל עונש של 6 חודשי מאסר בפועל על כל אחד מהם, אותם יהיה ניתן לשאת בעבודות שירות, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננים. לגבי נאשם 3 לא הייתה הסכמה עונשית, אך הוסכם כי יוכן תסקיר שירות מבחן לגביו.

  נאשם 1 הנו צעיר בן 21, לגביו נקבע בתסקיר שירות המבחן כי מדובר באירוע חריג, נעדר עבר פלילי והמלצת שירות המבחן לגביו כללה עבודות שירות ומאסר על תנאי. כמו כן, גם נאשם 2 הנו אדם נורמטיבי, נעדר עבר פלילי. לגבי נאשם 3, צעיר בן 26, נורמטיבי ללא תפיסת עולם עבריינית, אשר לאחר מספר תסקירים, ובהתחשב בהליך השיקומי שעבר ורמת הסיכון שפחתה, המלצת שירות המבחן, אליה הצטרפה המאשימה, הייתה ענישה שיקומית-טיפולית של צו מבחן למשך שנה, מאסר בעבודות שירות, מאסר מותנה ופיצוי למתלונן.

  לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן וחוו"ד הממונה על עבודות השירות, בית המשפט הנכבד, מפי כב' השופט אליהו ביתן, כיבד את הסדר הטיעון שהשיג משרדנו והמלצת שירות המבחן, וגזר לגבי הנאשמים 1-2: 6 חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי של 6 חודשים שלא יבצעו עבירת אלימות למשך שנתיים ותשלום 5,000 ש"ח פיצוי למתלונן. לגבי הנאשם 3 גזר בימ"ש הנכבד 6 חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי של 9 חודשים שלא יבצע עבירת אלימות למשך שנתיים, צו מבחן למשך שנה ותשלום 30,000 ש"ח פיצוי למתלונן.

  להלן גזרי הדין:

  תיק אלימות במשפחה שהיה מחמישה אישומים חמורים, במסגרת הסדר הטיעון תוקן כתב האישום והנאשם לא הורשע בסופו של יום.

  להלן ההחלטה שניתנה ע"י כבוד השופט ירון לוי בבית משפט השלום רחובות, ת.פ 26722-03-12:

  1. הנאשם הודה בכתב אישום מתוקן בשתי עבירות של: תקיפת בת זוג- לפי סעיפים 379 ו-382 (ב)(1) לחוק העונשין והאיומים- לפי סעיף 192 לחוק העונשין. במועד אחד איים הנאשם פעמיים על המתלוננת כי ירצח אותה ודחפה בכתפה, במועד אחר, משך בשערה.
  2. אומנם עוצמת האלימות אינה ברף חומרה גבוה, אך לשון האיומים חמורה. בנסיבות אלה, אימוץ ההסדר אינו מובן מאליו.
  3. עם זאת, לאור עברו הנקי של הנאשם, נטילת האחריות, ממצאי השירות ובעיקר הערכתו כי הסיכון להישנות עבירות אלימות כלפי המתלוננת נמוך, עמדת המתלוננת כפי שהצהירה התביעה בהעדר דפוסים עבריינים, והפגיעה האפשרית בפרנסת הנאשם אם יורשע- החלטתי בסופו של דבר לכבד את ההסדר ואני מורה על סיום ההליך ללא הרשעה.
  4. הנאשם ירצה 250 שעות שירות לתועלת הציבור בבית אבות בולגרי בראשון לציון, כאמור בתסקיר מיום 10.2.2013 .
  5. פיצויים בסך 1500 ש"ח למתלוננת עדת תביעה 1 הגב' פלונית אלמונית . הפיצויים יופקדו בקופת בית המשפט ולא יאוחר מיום 1.7.2013. עם סיום העבודות ידווח השירות לבית המשפט זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום. המזכירות תשלח עותק ההחלטה לשירות מבחן.

  הצלחה נוספת של עו"ד ציקי פלדמן:

  בתחום האלימות דקירות בתוך כותלי בית הסוהר וגרימת פציעה חמורה לאסיר אחר, התיק הסתיים בכ-5 חודשי מאסר בלבד.

  להלן גזר הדין שניתן ע"י כבוד השופט אור אדם בבית משפט השלום באר שבע, ת.פ 21046-08-11:

  1. הנאשם הורשע שעל פי הודאתו של תקיפה הגורמת חבלה של ממש.
  2. הצדדים הציגו בפניי הסדר טיעון לפיו ייגזר על הנאשם עונש מאסר של חמישה חודשים במצטבר למאסר אותו הוא מרצה כעת ומאסר על תנאי שיחול מהיום.
  3. נסיבות ביצוע העבירות הן כי ביום 15/8/11 בכלא "אלה" לאחר שהותקף על ידי אסיר אחר הוא פצע את האחר בכך שהכה אותו וגרם לו חבלות של ממש, חתך באורך ארבעה ס"מ בפניו.
  4. הנאשם מרצה כעת עונש מאסר של ארבע שנים בגין עבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה. לחובתו שתי הרשעות נוספות בעבירות אלימות, אולם אין לחובתו מאסר על תנאי בר הפעלה ולנוכח העובדה שהעבירה בוצעה בתוך הכלא.
  5. מדובר בעבירה חמורה הן מבחינת האלימות שהופעלה כלפי אסיר אחר וגרימת החבלה, והן מבחינת העובדה שהעבירה נעברה בתוך תקופת מאסרו בגין עבירות אחרות.
  6. ואולם, בהתחשב בנימוקי הצדדים ובהם הקשיים הראיתיים, העובדה כי הנאשם הותקף קודם לכן וכן העובדה כי העונש המוצע כולל גם עונש מצטבר למאסרו- אני נכון לכבד הסדר הטיעון למרות היותו הסדר מקל.
  7. אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
   • חמישה חודשי מאסר בפועל. תקופה שתצטבר למאסר אותו הוא מרצה כעת .
   • שבעה חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של שלוש שנים מהיום, כאשר יודגש כי המאסר המותנה חל גם בתוך תקופת המאסר, שלא יעבור כל עבירת אלימות.

  הצלחה נוספת של עו"ד ציקי פלדמן:

  ביטול כתב אישום בתיק תקיפה מחמירה.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל