זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  שימוע פלילי

  שימוע פלילי הינו הליך שנועד לאפשר לחשוד להעלות טיעונים בפני גורמי התביעה במטרה לשכנע אותם מדוע אין סיבה להגיש כנגדו כתב אישום. כאשר מתבצעת עבירה פלילית, המשטרה פותחת בחקירה פלילית והיא רשאית לחקור עדים, לאסוף ראיות ולנקוט במגוון פעולות חוקיות היכולות לסייע ולקדם את החקירה. במידה והמשטרה אספה ראיות מספקות כנגד החשוד, הרי שתיק החקירה מועבר לתביעה המשטרתית או לפרקליטות בהתאם לסוג העבירה. לקבלת מענה מקצועי, פנו אל משרד עו"ד ציקי פלדמן.

  ההליך הפלילי טרם ההחלטה על שימוע

  • עבירות קלות מטופלות על ידי התביעה המשטרתית ועבירות חמורות מועברות לטיפול על ידי הפרקליטות. לאחר העברת התיק לידי גורמי התביעה ובדיקת הנסיבות, העובדות, הראיות והשתלשלות האירועים, תתקבל החלטה הם יש צורך להעמיד לדין את החשוד. המדד לקביעה האם להגיש כתב אישום הוא כמות ואיכות הראיות המספקות סיכוי מעל לכל ספק סביר להרשעה. במידה וקיים קושי בקבלת תמונה מלאה על סמך הראיות המופיעות בתיק, הרי שניתן להחזיר את התיק למשטרה לצורך איסוף ראיות נוספות והשלמת חקירה. במידה ואין תשתית ראייתית מבוססת, הרי שיוחלט על סגירת התיק.
  • כיצד מתנהל הליך השימוע? הליך של שימוע פלילי או שימוע לפני הגשת כתב אישום הינו רלוונטי במידה ומדובר בעבירת פשע בהתאם להגדרות החוק ובתנאי שהוחלט כי התיק מכיל ראיות היכולות להוביל בסיכוי סביר להרשעה. סעיף 60 א' בחוק סדר הדין הפלילי מעגן ומסדיר את הזכות השימוע וקובע כי מרגע שהתביעה קיבלה החלטה בדבר הגשת כתב אישום בגין עבירת פשע, חלה חובה על קיום שימוע לחשוד. הליך השימוע מתחיל עם שליחת מכתב לביתו של החשוד המעדכן אותו לגבי הזכות העומדת לו להבעת עמדה כלפי הגוף התובע. הצגת עמדת החשוד חייבת להיעשות בכתב ובתוך 30 יום מהמועד בו קיבל החשוד את המכתב.
  • זכות השימוע ומשמעותה – זכות השימוע הינה רלוונטית לעבירות מסוג פשע בלבד שהן עבירות שהעונש בגינן עולה על שלוש שנות מאסר. זכות השימוע הינה רלוונטית כאשר מדובר בחשוד שאינו נמצא במעצר או במאסר בשל עבירה קודמת. בסמכותו של התובע למנוע הליך של שימוע וזאת במידה ומתקיימות נסיבות מיוחדות כגון חשש לפגיעה בעדים.

  ייצוג משפטי מקצועי בהליך שימוע פלילי

  משרד עו"ד ציקי פלדמן מתמחה בתחום הפלילי ופעילה חברתית במגוון מאבקים ציבוריים בנושאים שונים. לזכות משרדנו עומד רקורד מרשים של הצלחות בניהול תיקים פליליים מורכבים. צוות המשפטנים הבכיר שלנו ישמח להעניק לכם מעטפת שירותים משפטית מלאה ומקיפה לשם סיום ההליך הפלילי, מניעת הגשת כתב אישום, סגירת תיק החקירה וזיכוי מלא.

  שימוע פלילי – הליך המאפשר לחשוד להעלות טיעונים בעניינו בפני בית המשפט

  סעיף 60א. (א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי " רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה על כך לפי הכתובת הידועה לה.."- סעיף זה אומר שחשוד שנחשד בביצוע עבירה מסוג פשע, עבירות שהעונש בגינן עולה על שלוש שנות מאסר, כגון: עבירות מין, תקיפה וגרימת חבלה חמורה, רצח וכו'.., קיימת לו הזכות שתשלח לו הודעה על כך שמעבירים את החומר בעניינו לרשות התביעה, וכן קיימת לו הזכות להציג את הטיעונים שלו בפני בית המשפט על מנת להימנע מהגשת כתב אישום נגדו. הליך זה נקרא הליך שימוע פלילי.

  שימוע פלילי הינו הליך שנועד לאפשר לחשוד להעלות טיעונים בפני גורמי התביעה במטרה לשכנע אותם מדוע אין סיבה להגיש כנגדו כתב אישום.
  כאשר מתבצעת עבירה פלילית, המשטרה פותחת בחקירה והיא רשאית לחקור עדים, לאסוף ראיות ולנקוט במגוון פעולות חוקיות היכולות לסייע ולקדם את החקירה. במידה והמשטרה אספה ראיות מספקות כנגד החשוד, הרי שתיק החקירה מועבר לתביעה המשטרתית או לפרקליטות בהתאם לסוג העבירה, ואלה בוחנים את האפשרות להגשת כתב אישום כנגד החשוד.

  ההליך הפלילי טרם ההחלטה על שימוע פלילי

  • איך יודעים מי הגוף הדן בעניין?
   סעיף 60(ב) לחוק סדר הדין פלילי קובע כי המשטרה תעביר לפרקליט מחוז, לטיפולו של פרקליט, חומר שהושג על ידה בחקירה בעבירות מסוג פשע שהעונש בגינן עולה על שלוש שנות מאסר.
   סעיף 60 (ג)(1) קובע, כי המשטרה תעביר לתובע משטרתי חומר שהושג על ידה בחקירה בעבירות מסוג עוון שהעונש המקסימלי עליהן נע בין שלושה חודשי מאסר ל-שלוש שנות מאסר.

   לאחר העברת התיק לידי גורמי התביעה ובדיקת הנסיבות, העובדות, הראיות והשתלשלות האירועים, תתקבל החלטה הם יש צורך להעמיד לדין את החשוד. המדד להחלטה האם להגיש כתב אישום הוא כמות ואיכות הראיות המספקות סיכוי מעל לכל ספק סביר להרשעה.
   במידה וקיים קושי בקבלת תמונה מלאה על סמך הראיות המופיעות בתיק, הרי שניתן להחזיר את התיק למשטרה לצורך איסוף ראיות נוספות והשלמת חקירה. במידה ואין תשתית ראייתית מבוססת, הרי שיוחלט על סגירת התיק. 
  • כיצד מתנהל הליך השימוע הפלילי? הליך של שימוע פלילי או שימוע לפני הגשת כתב אישום הינו רלוונטי בדרך כלל בעבירת מסוג פשע, שעונשן הינו מעל 3 שנות מאסר, בהתאם להגדרות החוק. סעיף 60א.(א) לחוק סדר הדין הפלילי מעגן ומסדיר את זכות שימוע וקובע כי מרגע שהתביעה קיבלה החלטה בדבר הגשת כתב אישום בגין עבירת פשע, חלה חובה על קיום שימוע לחשוד. הליך השימוע מתחיל עם שליחת מכתב רשום לביתו של החשוד המעדכן אותו לגבי הזכות העומדת לו לפנות ליחידת התביעה ולהבהיר מדוע אין להגיש כתב אישום נגדו. הצגת עמדת החשוד חייבת להיעשות בכתב ובתוך 30 יום מהמועד בו קיבל החשוד את המכתב.

   השימוע הפלילי יכול שיהיה בכתב או בעל פה, הדבר תלוי בנוהג של רשות התביעה שרוצה להגיש נגדך את כתב האישום, וכן לפי דרישת עורך הדין המייצג בתיק.
   עורכת הדין ציקי פלדמן ממליצה לקיים את השימוע בעל פה, שכן שימוע בעל פה ובאופן פרונטלי מקנה יתרון לחשוד באופן השכנוע שלו לתביעה כך שהתביעה לבסוף תחשוב אם להגיש כתב אישום, או לוותר על כתב האישום שסבירות גבוהה שיסתיים בזיכוי החשוד. 
  • אם הגיעה לידכם הודעה לפי סעיף 60א. (א) לחוק סדר הדין הפלילי האומרת שבכוונת רשות תביעה להגיש נגדכם כתב אישום על ביצוע עבירה פלילית, חשוב שתשתמשו בזכות השימוע כשעורך דין המתמחה בפלילים מייצג אתכם וזאת מהסיבה שהוא יוכל להמליץ לכם בדיוק על קו ההגנה הנכון בו כדאי לבחור. 
  • מתי כדאי לגשת לשימוע? כמעט תמיד. גם אם קיימות ראיות כנגדו, עורך דין פלילי מוצלח מוצא את הדרך לסגור את התיק כבר בשלב זה בהסדר עונשי מקל. כידוע כתב אישום נגד אדם יכולה לגרום לתהפוכה בחייו, לכן על עורך הדין לעשות כל שביכולתו על מנת למנוע את הגשת כתב האישום כנגד הלקוח, או לחילופין לצמצם משמעותית את האישומים כנגדו. 

   במקרים בהם מופרת זכות החשוד לשימוע, אפשר לטעון בפני בית המשפט על הפרת זכות חוקית, ובית המשפט יכול להורות על סנקציות כמו ביטול כתב האישום.

  עילות המאפשרות את סגירת התיק לאחר השימוע ללא הגשת כתב אישום:

  1. חוסר ראיות כנגד החשוד
  2. חוסר עניין לציבור
  3. העדר אשמה

  ייצוג משפטי מקצועי בהליך שימוע פלילי

  משרד עו"ד ציקי פלדמן מתמחה בתחום הפלילי. עורכת הדין ציקי פלדמן פעילה חברתית במגוון מאבקים ציבוריים בנושאים שונים. לזכות משרדנו עומד רקורד מרשים של הצלחות בניהול תיקים פליליים מורכבים. צוות המשפטנים הבכיר שלנו ישמח להעניק לכם מעטפת שירותים משפטית מלאה ומקיפה לשם סיום ההליך הפלילי, מניעת הגשת כתב אישום, סגירת תיק החקירה וזיכוי מלא.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל