זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  שחרור ממאסר על תנאי

  וועדת שליש המוכרת גם בשם וועדת שחרורים, הינה וועדה הבוחנת אפשרות לקיצור עונש המאסר וזאת רק אם חלפו שני שליש מתקופת המאסר. כאשר אסיר מגיש בקשה לשחרור על תנאי ממאסר מוקדם, יש תחילה לבדוק כמה חודשי מאסר נותרו לו לרצות היות וקיימת הבחנה בין תקופות המאסר השונות ובהתאם לכך הבקשה תוגש לגורם הרלוונטי. יש לציין כי בכדיי לשחרר על תנאי ממאסר מוקדם ישנם שני תנאים מצטברים. האחד, שהאסיר אכן ראוי לשחרור והשני, שאינו מסכן את שלום הציבור (סעיף 3 לחוק שחרור ממאסר על תנאי, תשס"א – 2001).

  חוק שחרור ממאסר על תנאי, תשס"א – 2001, מעגן את זכותו של אסיר לקבל שחרור מוקדם ממאסר לאחר ריצוי שני שליש מתקופת מאסרו.

  חוק שחרור על תנאי ממאסר, נוקב בקריטריונים לפיהם מודדים האם האסיר ראוי לזכות בשחרור על תנאי ממאסר מוקדם, ואם לאו.

  נקבע כי אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה בין שלושה חודשים ועד לשישה חודשים, ואותו אסיר כבר ריצה שני שליש מסך כל תקופת המאסר שהיה עליו לשאת, רשאי להגיש בקשה לשחרור על תנאי מנשיאת יתר תקופת מאסרו.

  הבקשה מוגשת על-ידי האסיר לנציב בתי הסוהר כאשר התנאי לשחרורו הוא כי האסיר ראוי לשחרור מוקדם וכי אינו מהווה סכנה לשלום הציבור. (סעיף 2, חוק שחרור ממאסר על תנאי, תשס"א – 2001).

  לעומת זאת, כאשר מדובר באסיר אשר נותרה לו תקופת מאסר מעל שישה חודשים, (למעט אסיר עולם), שנשא לפחות שני שליש מתקופת המאסר מסך כל תקופת המאסר שהיה עליו לשאת, רשאי האסיר לפנות לוועדת שחרורים בבקשה כי ימירו לו את המשך המאסר שנותר לו בשחרור על תנאי ממאסר. וועדת השחרורים תשחררו לאחר שתגיע למסקנה שהאסיר ראוי לשחרור וכי אינו מהווה סכנה לשלום הציבור.

  כפי שפירטנו לעיל, ישנם שני תנאים מצטברים בכדיי שישקלו האם ניתן לשחרר את האסיר בשחרור על תנאי ממאסר. התנאי הראשון- האם הוא ראוי . התנאי השני- האם אינו מסכן את שלום הציבור. המונח "שלום הציבור" הינו מונח רחב היות ומעגן בחובו את בני המשפחה, נפגע העבירה ובמקרים מסוימים ביטחון המדינה. כלומר עת שחרור האסיר בוחנים האם יש בשחרור המוקדם סכנה או איום לגורמים הנ"ל.

  ועדת השליש עוד בוחנת בין היתר מהו עברו הפלילי של האסיר, האם זכה בעבר לשחרור מוקדם, התנהגותו בין כותלי בית הסוהר- האם האסיר מקבל אחריות על מעשיו והאם עבר טיפול עם העובדת הסוציאלית של בית הסוהר, בחינת התנהגותו בבית הסוהר, האם מתפקד. ככל שעברו הפלילי אינו מכביד וככל שהאסיר מראה מוטיבציה אמיתית לשיקום כך הנטייה תהיה לאפשר לו לזכות בשחרור מוקדם.

  ישנם שיקולים הקשורים בגורמים חיצוניים: חוות דעת על האסיר שהתקבלו משירות בתי הסוהר, ממשטרת ישראל / רשויות ביטחון. יש לציין כי במקרים מסוימים בהם האסיר מרצה את עונשו על עבירות מסוג גילוי עריות, הטרדות מיניות, אלימות או שאובחן כלוקה בנפשו, יש צורך בנוסף בחוות דעת מקצועיות ומגורמים טיפוליים טרם קבלת החלטה על שחרורו.

  לאחר מכן, תינתן החלטה מהוועדה כאשר היא מנומקת ותיחתם בידי חברי הוועדה.

  העתק ההחלטה יימסר לאסיר, לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ואם הותנה השחרור על תנאי בהשתתפות האסיר בתוכנית שיקומית, יועבר העתק החלטה גם לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר, לפי העניין.

  עם קבלת החלטת הוועדה לשחרר אסיר על-תנאי, תיתן לאסיר רישיון בו יפורטו תנאי השחרור. אסיר ששוחרר על-תנאי יישא עמו את רישיונו בכל תקופת התנאי, ויציגו בפני שוטר, על פי דרישתו.

  זה המקום להדגיש כי ישנה חשיבות עליונה להכנת תכנית שיקום שתסייע לקלוט את האסיר המשוחרר ולשלבו במהירות בחברה. הרשות לשיקום האסיר בונה תכניות מעין אלה, אולם היא מקבלת לזרועותיה רק אסירים נבחרים.

  עו"ד ציקי פלדמן, ממליצה לרוב, להגיע לוועדת השחרורים עם תכנית מוכנה בין אם דרך הרשות לשיקום האסיר ובין אם במסגרת פרטית אשר תפרוס את חסותה על האסיר ותשקיט את מצפונה של הוועדה.

  כיום, בשונה מבעבר, שחרור מוקדם ממאסר אינו דבר מובן מאליו, וועדות השחרורים כיום נוקשות יותר ולכן נדרש ייצוג של עו"ד פלילי מיומן בתחום, היודע להפנות זרקור אל אותן נקודות חיוביות ורלוונטיות של האסיר שיאפשרו את שחרורו המוקדם.

  תושבי חוץ

  וועדות שחרורים קשות אף יותר עם תושבי חוץ, ככלל תושבי חוץ אינם זכאים להשתלב בטיפול בבית הסוהר, ולא קיימות קבוצות טיפוליות בשפות זרות ובפרט בשפה הערבית. משכך, רק אסירים שהצליחו ללמוד את השפה העברית יכולים לנסות ולהשתלב בקבוצות חינוך.

  לאור זאת, בהיעדר טיפול בבית הסוהר נפגמת זכותם של תושבי חוץ להיבחן באופן שווה לאסירים תושבי הארץ.

  מכאן, נוצרת אפליה מובנית כנגד תושבי חוץ, כאשר תושבי חוץ מגיעים לפתחה של וועדת שחרורים, הם תמיד מגיעים בעמדת נחיתות ביחס לאזרחי המדינה שכן, בהיעדר טיפול יש להם קושי להציג הפחתת מסוכנותם והתנהגות טובה בפני וועדת שחרורים.

  המדינה מנסה לטעון ארוכות לגבי העובדה שאסיר תושב חוץ המשוחרר שחרור ממאסר על תנאי מוקדם לא ניתן לפיקוח בתקופת התנאי. יחד עם זאת, וועדות השחרורים השונות, מורות על שחרור מוקדם של אסירים תושבי חוץ לעיתים תכופות.

  משרד עורכי דין פלילי ציקי פלדמן מתמחה בהליך הפלילי ולמשרדנו ניסיון עשיר והצלחות מרובות בוועדות שחרורים בכלל ובשחרורם המוקדם של אסירים תושבי חוץ בפרט.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל