זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  קשירת קשר לביצוע פשע

  מהי עבירת קשירת קשר לביצוע פשע?

  קשירת קשר הינה חבירה של מס' חשודים ורצונם המשותף להוציא אל הפועל עבירה פלילית. תכנון זה, נקרא קשירת קשר והוא מעוגן בסעיף 499 לחוק העונשין תשל"ז-1977, אשר קובע:

  499. (א) הקושר קשר עם אדם לעשות פשע או עוון, או לעשות במקום שמחוץ לישראל מעשה שהיה בגדר פשע או עוון אילו נעשה בישראל והוא עבירה גם לפי דיני אותו מקום, דינו –

  (1) אם העבירה היא פשע – מאסר שבע שנים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר;

  (2) אם העבירה היא עוון – מאסר שנתיים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר.

   

  (ב) הקושר קשר יישא באחריות פלילית גם על עבירה שלשמה נקשר הקשר או שנעברה לשם קידום מטרתו, רק אם היה צד לעשייתה לפי סימן ב' לפרק ה'.

  ע"מ להרשיע נאשם בעבירת קשירת הקשר יש להוכיח את התקיימות היסוד העובדתי של העבירה, קרי על הגוף התובע להוכיח, כי התקיימה סוג של התקשרות מוקדמת בין הצדדים, בכל דרך שהיא, כאשר מהתקשרות זו למדים על רצונם וכוונתם לבצע עבירה.

  יחד עם זאת, לא נדרש כי הנאשם יהיה שותף לקשירת הקשר מהתחלתו. כלומר, גם אם יצטרף בשלב מאוחר יותר לעיתים ניתן יהיה להרשיעו בעבירה זו. פועל יוצא מכך, שישנם מקרים בהם בתי המשפט מרשיעים נאשמים בקשירת קשר ספונטאנית כלומר זמן קצר (ולעיתים אף קצר מאוד)  לפני ביצוע העבירה ניתן להוכיח קשירת קשר והסכמה ספונטאנית בין הצדדים לבצע את העבירה.

  תיקון 39 לחוק העונשין שינה באופן מהותי את עבירת קשירת הקשר. לפני התיקון לחוק, כל אחד מהנאשמים היה אחראי לכל עבירה שבוצעה בידי אחד משותפיו שנועדה לקדם את ביצוע העבירה המקורית. דהיינו, גם אם הנאשם קשר קשר לבצע את העבירה הראשית ולא סייע בדבר לצורך התקיימותה ולא לקח חלק בעבירה הזו או בעבירות אחרות הקשורות לאותו הקשר שקשר, ניתן יהיה להרשיעו גם בעבירות אלו.

  אין חולק כי תיקון זה לחוק תיקן עיוות משפטי אשר הוביל להרשעת נאשמים גם בעבירות שלא היו צד להן.

  לצד היסוד העובדתי יש להוכיח יסוד נפשי, קרי יש להוכיח כי הייתה כוונה של הנאשמים לבצע את אותו הפשע.

  נדבך נוסף, אשר יכול לקיים את סעיף זה, הינו באמצעות סעיף 500 לחוק העונשין תשל"ז- 1977, אשר מעגן  מספר עבירות מסוג עוון שהעונש הקבוע לצידן הינו מאסר של עד שנתיים:

  500. הקושר קשר עם חברו לאחת המטרות האלה, דינו – מאסר שנתיים:

  (1) למנוע או להכשיל ביצועו של דין או אכיפתו;

  (2) לגרום נזק לגופו של אדם או לשמו הטוב;

  (3) להביא לירידה בערך נכסו של אדם;

  (4) למנוע או להפריע אדם מהעביר באופן חפשי וכדין נכס שלו בערכו הראוי;

  (5) להזיק לאדם במשלח ידו או במקצועו;

  (6) למנוע או להפריע אדם מעסוק באופן חפשי וכדין במשלוח ידו, במקצועו או בעבודתו, ובלבד שהיה במעשה משום עבירה אילו עשאו יחיד;

  (7) להשיג מטרה אסורה;

  (8) להשיג מטרה כשרה באמצעים אסורים.

  לסיכום, עבירה זו מתייחסת לשלב טרם ביצוע העבירה, והיא תמיד תהא כרוכה בעבירה הראשית בה מאשימים את הנאשם.

  במידה ואתה חשוד בעבירת קשירת קשר לביצוע פשע הנך זקוק לעורך דין פלילי מנוסה. משרדנו מספק ייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות אלו ובכלל ובכל המטרייה הפלילית מזה כעשור. במשרדנו מובטח לך שירות מקצועי, אישי ודיסקרטי.

  במידה ואתה חשוד בעבירה פלילית או שהוגש נגדך כתב אישום בגין פנה להתייעצות עם משרדנו ונשמח לסייע לך ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים.

  משרדנו, משרד עורכי דין פלילי ציקי פלדמן, מתמחה בעבירות מסוג זה ולנו הצלחות מרובות בתחום.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל