זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  פיצוי נפגעי העבירה במשפט הפלילי

  במשפט האזרחי, אדם פרטי עשוי לתבוע מאדם אחר סכום כסף בגין נזקים מסוימים שנגרמו לו. בשונה מכך, במסגרת ההליך הפלילי, המדינה הינה הצד התובע המבקש להשית עונשים כאלה ואחרים על הנאשם, במידה ובית המשפט מרשיע את הנאשם הוא משית על הנאשם את העונש הראוי בעיניו. העונשים יכולים לנוע בין אי הרשעה למאסר ולצידו יכול בית המשפט להשית אף רכיב כספי כגון קנס/ פיצוי אם סבור הוא שיש לפצות את המתלונן בתיק.

  פיצוי [יא/40] (תיקון מס' 14) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 23) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 78) תשס"ד-2004 צו תש"ע-2010

  77. (א) הורשע אדם, רשאי בית המשפט לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 258,000 שקלים חדשים לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו.

  (ב) קביעת הפיצויים לפי סעיף זה תהא לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו, ביום ביצוע העבירה או ביום מתן ההחלטה על הפיצויים, הכל לפי הגדול יותר.

  (ג) לענין גביה, דין פיצויים לפי סעיף זה כדין קנס; סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שיש בצדו חובת פיצויים, ייזקף תחילה על חשבון הפיצויים.

  עיננו הרואות, כי על פי סעיף זה, רשאי בית הנאשם להטיל על הנאשם פיצוי לנפגע העבירה בסכום של עד כ-258 אלף שקלים לכל עבירה בה הורשע. אין חולק, כי זהו סכום לא קטן במיוחד כאשר מדובר במספר עבירות בהן הורשע הנאשם, אך לעומת פיצויים בתביעות אזרחיות זהו סכום זעום.

  בנקודה זו חשוב לציין, כי הפסיקה דווקא מקלה עם הנאשמים בהליך הפלילי, בפס"ד של בית המשפט העליון עפ 1076/15 ‏אבנר טווק נ' מדינת ישראל נקבע, כי במידה וקיימים מספר נפגעי עבירה סכום הפיצוי המקסימלי יהא 258 אלף ₪ כפי שקבוע בחוק, אשר יחולק בין נפגעי העבירה ולא ניתן להשית על הנאשם את סכום הפיצוי המקסימלי על כל אחד ואחד מנפגעי העבירה.

  ויובהר, כי בהליך הפלילי פיצוי נפגעי העבירה אינו צופה עתיד אלא נועד לפצות על הנגרם לנפגע העבירה עד יום פסק הדין ולמעשה זהו השוני המהותי בין פיצוי אזרחי ופיצוי פלילי. כאשר בהליך האזרחי מחשבים בתי המשפט את נזק העתידי שעשוי להיגרם, בית המשפט יכניס לשיקולי הפיצויים  גם את יכולת התשלום של הנאשם ואת נסיבותיו האישיות בכדי לקבוע את גובה הפיצויים.

  כיצד נעשית הגבייה של פיצוי נפגעי העבירה בהליך הפלילי? גביית הפיצוי מוטלת, על רשויות התביעה שניהלו את התיק בשם המדינה, ובמידה ולא שולמו פיצויים העניין יועבר ישירות לטיפול של המרכז לגביית קנסות.

  יודגש, כי במידה והוטל על הנאשם גם תשלום פיצויים לנפגע העבירה וגם תשלום קנס, התשלומים הראשונים שישולמו על ידי הנאשם יגיעו קודם לנפגע העבירה, ורק לאחר מכן לתשלום הקנס, כשלבית המשפט הסמכות לקבוע את אופן התשלום ומועדיו. אופן התשלום, מועבר דרך מחלקת הגזברות של בתי המשפט. במידה והפיצוי לא שולם, ייכנסו לעניין המרכז לגביית קנסות וסמכויותיו כפי שצוין לעיל.

  משרדנו, משרד עורכי דין פלילי ציקי פלדמן, מעניק ייצוג וייעוץ משפטי בכל המטרייה המשפטית. במידה ואתם נאשמים בהליך הפלילי החוששים מתשלום פיצוי גבוה, פנו אלינו ואנו נסייע בכל הנדרש.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל