זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  עיכוב ביצוע לעונש מאסר

  סעיפים 43-44 לחוק העונשין  התשל"ז – 1977 קובעים:

  "43.  מי שנידון למאסר תיחשב תקופת מאסרו מיום גזר הדין, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת; היה הנידון משוחרר בערובה אחרי גזר הדין, לא יבואו ימי שחרורו במניין תקופת העונש."

  44. הטיל בית המשפט עונש מאסר, רשאי הוא לצוות שהעונש יתחיל מן התאריך שקבע.

  בנוסף לסעיף 87 לחוק העונשין:

  "נקבע מועד לביצועו של עונש, באחת מהוראות פרק זה או בבית המשפט לפיה, רשאי בית המשפט לדחות את הביצוע למועד אחר …

  רשאי בית המשפט לדחות פעם נוספת מטעמים מיוחדים שיירשמו."

  נאשם שהגיע לשלב גזר הדין במשפט פלילי עשוי להיות עצור או משוחרר בערבות. אם מדובר בנאשם עצור, אז הבקשה אינה רלוונטית מאחר, שהנאשם ממילא כבר בבית הסוהר.

  בקשה זו נוגעת לנאשמים ששוחררו לחלופת מעצר, למעצר בית או נאשמים שמתחילת ההליך הפלילי לא נעצרו.

  ביום מתן גזר הדין והקראתו וגזירת עונש המאסר הצפוי, רשאי הנאשם להגיש בקשה לעיכוב ביצוע לעונש המאסר. כמו כן, רשאי בית המשפט להטיל ערבויות מהנאשם לדחיית העונש.

  סיבות להגשת בקשה לעיכוב ביצוע:

  לצורך התארגנות הנאשם לפני כניסתו לבית הסוהר.

  כשבכוונת הנאשם להגיש ערעור על פסק דינו בתקווה שעונש המאסר יתבטל או יוקל במידה מסוימת.

  היה ובית המשפט דחה את הבקשה ניתן יהיה להגיש ערעור, ובמקרה שהנאשם מחליט להגיש ערעור על פסק דינו אז יחד עם הודעת הערעור מוגשת גם הבקשה לעיכוב ביצוע.

  שיקוליו של בית המשפט בעניין העיכוב נקבעו בפסק דין  ע"פ 111/99א שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 241 והשיקולים אשר נלקחים בחשבון האם לאשר את הבקשה לדחיית ביצוע המאסר, הינה התלבטות בין האינטרס הציבורי המחייב ריצוי מיידי של עונש מאסר, לבין זכויותיו של  הנאשם שהורשע.

  במסגרת שכלול האינטרסים בין האינטרס הציבורי לבין אינטרס הנאשם, בית המשפט לוקח בחשבון:

  אורך תקופת המאסר – ככל שעונש המאסר ארוך כך בית המשפט יטה לא להורות על עיכוב ביצוע.

  סיכויי ערעור – בית המשפט יטה להורות על עיכוב ביצוע למאסר כשהטיעונים טובים ותיק הראיות משמעותי וקיים סיכוי שהערעור יתקבל.

  התנהגותו של הנאשם במהלך המשפט יחד עם מידת מסוכנתו לציבור, עבר פלילי.

  בנוסף, גם נסיבות אישיות כגון טיפול רפואי דחוף, או אשפוז ממושך, השתתפות בהלוויה ועוד.

  במידה והורשעת בעבירה והוטל עלייך עונש מאסר בפועל, ישנה חשיבות עילאית בהתייעצות עם עורך דין פלילי מנוסה ובקיא שיוכל לסייע לך בעיכוב ביצוע של ההליך הפלילי, שכן לעורך דין פלילי יש את הידע לסייע.

  משרד עורכי דין פלילי ציקי פלדמן מתמחה בהליך הפלילי ולמשרדנו ניסיון רב בייצוג נאשמים או חשודים.

  למשרדנו הצלחות מרובות בתיקים מורכבים.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל