זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  עבירות המתה

  במדינת ישראל, קיימות מספר עבירות המתה שונות. על כן, יש לבדוק האם זה ייחשב רצח, הריגה או גרם מוות ברשלנות ? מהי ההבחנה בין העבירות?

  גרימת מוות ברשלנות

  ההבדל העיקרי בין עבירות רצח והריגה לבין עבירת גרימת מוות ברשלנות הינו המודעות. ייתכן כי אדם ביצע מעשה מבלי שהיה מודע לתוצאותיו האפשריות או לקיומן של נסיבות המעשה. על כן יסוד המודעות אינו מתקיים במקרה זה. הפרמטר לקביעת התנהגות רשלנית הוא קריטריון הסבירות (או "מבחן האדם הסביר"), קרי האם אדם נורמטיבי היה יכול להביא בחשבון שמעשיו יגרמו לתוצאה הקטלנית, אף שהנאשם הספציפי שבפניו לא צפה זאת. במידה ובית המשפט קבע כי הנאשם צריך היה להיות מודע לתוצאות, ובכל זאת בחר לנהוג כפי שנהג, תוטל עליו אחריות פלילית.

  הריגה

  במידה והתביעה מצליחה להוכיח כי מות הקורבן קשור קשר סיבתי למעשה המיוחס לנאשם אך עוצמת היסוד הנפשי אינה חזקה דיה כדי להגיע לעבירת הרצח ואינה חלשה מידי כדי לעמוד בגרימת מוות ברשלנות– אפשר יהיה להאשימו בעבירת הריגה. העונש המירבי על עבירת הריגה הינו 20 שנות מאסר. עיקר ההבדל בין עבירת רצח לעבירת הריגה הינו היעדר כוונה תחילה, ושלא כמו בעבירת רצח בה יש להוכיח כי מטרתו ורצונו הראשוניים של הנאשם היו להרוג את הקורבן, בעבירת הריגה יכול להסתפק בית המשפט ביסוד נפשי מופחת כגון: קלות דעת, כוונה (בשונה מכוונה תחילה) או הימנעות/אדישות ביחס לתוצאה של מעשיו – קרי, המתת הקרבן.

  מכאן, אנו למדים ,שעל מנת להרשיע בעבירת הריגה היסוד הנפשי, על הפרקליטות להוכיח שהתקיים אצל הנאשם הינו מודעות. במקרה זה, גם אם לנאשם לא היתה כוונה להרוג את הקרבן, אך הוא ידע שמעשיו עלולים להביא לכך ובכל זאת נהג כפי שנהג, והנאשם יואשם בהריגה.

  עבירת רצח

  עבירת הרצח נחשבת לעבירה הפלילית החמורה ביותר הקיימת בחוק העונשין בישראל (להוציא עבירות ייחודיות של פגיעה בביטחון המדינה, עבירות טרור ועבירות שבוצעו על ידי פושעי המלחמה הנאצים) והיא מוגדרת כנטילת חיי אדם בכוונה תחילה ונחשבת להפרה הבוטה והקשה ביותר בזכות הפרט לשלמות גופו ולאוטונומיה עליו. העונש המוטל על מי שהורשע בעבירת רצח הוא מאסר עולם.

  הגבול העובר בין עבירת רצח לעבירת הריגה אינו תמיד ברור וחד משמעי. לעיתים התביעה אינה משוכנעת בעצמה האם סעיף האישום הינו רצח או הריגה ועל אף שכתב האישום הוא בגין עבירת רצח, היא למעשה מעבירה לאחריותו של בית המשפט לקבוע האם הנאשם יורשע ברצח או בהריגה.

  היות שבמקרים רבים קו הגבול העובר בין העבירות אינו ברור דיו, הגדרת סעיף האישום היא בעלת חשיבות רבה להמשך ניהול התיק. תפקידו של עורך הדין הפלילי, אפוא, הוא להגדיר בדיוק את הגבול ולהגן על הלקוח שלו תוך דאגה לכל הזכויות המגיעות לו על פי דין, בהתחשב בנסיבות המקרה הספציפי, בראיות שבידי התביעה, במצבו הפיזי והנפשי של הנאשם ובקריטריונים נוספים. משום כך ייצוג נאשמים בפני בית המשפט בגין עבירות המתה ראוי כי יתבצע על ידי עורך דין פלילי בעל ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם הדין הפלילי במדינת ישראל, במיוחד בשלבי המעצר והחקירה הראשוניים, להם משמעות מכרעת על המשך ניהול ההליך.

  משרדנו מתמחה בעבירות ההמתה ולעו"ד פלילי ציקי פלדמן ניסיון עשיר בתחום הכולל הצלחות מרובות.

  להלן הצלחה ממשרדה של עו"ד ציקי פלדמן שחרור בתיק רצח מתוקשר.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל