זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  סמכות העיכוב על ידי שוטר

  סמכות העיכוב מעוגנת בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ומעצרים), התשנ"ו-1996. סעיף 1 קובע כי " אין מעצר ועיכוב אלא בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו." כאשר בהמשך הסעיף, דובר על כך שעת עיכובו או מעצרו של אדם יהיה תוך שמירה מרבית על זכויותיו.

  ישנם מקרים בהם שוטר מעכב חשוד בביצוע עבירה וזאת ללא צו שופט. מכוח סעיף 66 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים), התשנ"ו-1996, עיכוב – "הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית…".

  המחוקק קבע כי כל עוד ניתן להסתפק בעיכוב, יפעיל השוטר סמכות זו וזאת גם אם לאור עובדות המקרה קיימת עילת מעצר. כלומר העדיפות הינה תמיד לעכב חשוד היות ואנו מעוניינים להגן על זכויותיו וכן לשמור על הזכות לחירות של כל אדם באשר הוא.

  כיום, סמכות העיכוב רחבה אך ישנם מגבלות ותנאים מתי שוטר יכול להפעילה ותקופת זמן מוגבלת.

  על פי החוק, סמכות העיכוב השייכת לשוטר בהתקיים אחד מאלה:

  1. חשד סביר כי אדם עבר עבירה (בכל עבירה).
  2. חשד סביר כי אדם עומד לבצע עבירה, העלולה לסכן שלומו או ביטחונו של אדם, שלום הציבור או ביטחון המדינה.

  שוטר יכול לעכב כל אדם ואף לעכב כלי רכב שבו נוסע. כאשר השוטר מעכב חשוד, הוא אינו רשאי להשתמש בכוח לשם כך.

  ומה בנוגע לעיכוב עד?

  שוטר אף רשאי לעכב אזרח (עד) שהיה נוכח בעת ביצוע העבירה שלא הוא ביצע ולא היה שותף לה וזאת אם היה לו יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה, ושאותו העד יכול למסור לו מידע בנוגע לאותה עבירה. ישנם מקרים בהם השוטר אף יזמן את העד לתחנת המשטרה על-מנת לברר את זהותו או במידה ואינו יכול לחקור אותו במקום הימצאו.

  חיפוש בכלי רכב

  שוטר רשאי לעכב כלי רכב לשם חיפוש. בראש ובראשונה יש צורך כי לשוטר יהיה יסוד סביר לחשד כי בוצעה עבירה בת מעצר, או כי יש הסתברות קרובה לוודאי כי עומדת להתבצע עבירה בת מעצר. לאחר מכן, יש צורך בחיפוש ברכב וזאת כדי לאתר את מבצע העבירה או קורבנה או בכדי למצוא ראיה הקשורה בביצוע העבירה (כגון: מקרה בו יש לשוטר יסוד סביר לחשד שהתבצעה עבירה של סחר בסמים וכי יש ברכב סמים).

  שוטר המעכב חשוד, עליו לנהוג לפי ההוראות הנ"ל:

  • השוטר חייב להזדהות – על השוטר להזדהות ולמסור את שמו. במידה והשוטר אינו לבוש במדים, עליו להציג תעודת מינוי בפני המעוכב (במידה והשוטר לבוש מדים, אינה חלה חובת הצגת תעודת מינוי אלא במידה וביקש זאת במפורש המעוכב).
  • הודעה על העיכוב ונסיבותיו – כלומר עליו להודיע לאדם באופן מידי כי הוא מעוכב ומה היא סיבת העיכוב.
  • כאשר שוטר מעכב רכב לצורך חיפוש בו, אין הוא צריך להזדהות ולמסור את שמו.

  כאשר זהות השוטר וסיבת העיכוב ברורות למעוכב וכן במקרה העלול לסכל את ביצוע העיכוב או לפגוע בביטחון השוטר או להביא לכדיי העלמת ראיה, רשאי השוטר לדחות לשלב מאוחר יותר הצגת זהותו וכן את סיבת העיכוב.

  ברגע שחלפו הסיבות הללו, חייב השוטר לבצע את ההוראות ולפעול על-פיהם במידי.

  השוטר חייב להודיע על העיכוב באופן מידי ולכלל זה אין חריגים.

  משך העיכוב

  כאשר שוטר מעכב אדם או כלי רכב לשם חיפוש, הוא רשאי לעכב למשך זמן סביר המשתנה בהתאם לנסיבות המקרה וזאת לשם השלמת הפעולה שלה הוא נדרש.

  שוטר ללא צו שופט רשאי לעכב אדם או כלי רכב עד 3 שעות. ואולם, כאשר ישנם מספר רב של מעורבים, הקצין הממונה רשאי לאריך את העיכוב ב-3 שעות נוספות. יש צורך למלא על כך דו"ח.

  כאשר השוטר הביא את החשוד לתחנת המשטרה או כאשר עיכב אותו מעל 20 דקות – יש צורך בעריכת דו"ח.

  משרדינו מתמחה בתחום הפלילי ונותן ייעוץ משפטי וליווי משפטי בהליך הפלילי ודואג לזכויות חשודים ונאשמים. ישנם מקרים בהם נתפסת ראיה אשר אופן החיפוש שלה היה בלתי חוקי. מכאן ישנה חשיבות גדולה בהיוועצות בעורך דין המתמחה בתחום הפלילי.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל