זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין

  חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין

  בשנת 2006 התשס"ו, נחקק חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין. חוק זה נועד להגן על ציבור מביצוע עבירות מין החוזרות על ידי עברייני מין. במקרים רבים, עברייני מין חוזרים לבצע עבירות מין לאחר שחרורם ממאסר או מכל עונש שמטיל בית המשפט, לכן המטרה של חוק זה הינה להגן על הציבור באמצעות צו פיקוח על הנאשם כך שיהיה במעקב ובפיקוח לתקופה שיקבע בית המשפט.

  אדם שהורשע ומואשם בעבירת מין, בית המשפט רשאי או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה לקיים דיון בהטלת צו פיקוח, רק לאחר קבלת חוות דעת הערכת מסוכנות.

  חוות דעת הערכת מסוכנות:

  הערכה שבודקת ובוחנת את רמת המסוכנות של אותו אדם שביצע עבירת מין ובוחנת האם ישנה האפשרות שאותו עבריין המין יבצע שוב עבירות דומות.

  את הערכת המסוכנות יכול לערוך: פסיכיאטר, פסיכולוג, קרימינולוג קליני, עובד סוציאלי שהוסמך  ועבר הכשרה בתחום עברייני מין.

  לאחר שהתקבלה הערכת המסוכנות אשר קבעה את רמת המסוכנות של אותו עבריין מין, יתקיים דיון בבית המשפט בהטלת צו פיקוח ותנאי הפיקוח.

  הדיון בהטלת צו פיקוח יתקיים בסמוך למועד גזר הדין, ובמקרה שנגזר על עבריין המין מאסר בפועל, תערך חוות דעת הערכת מסוכנות ויתקיים דיון לפני מועד שחרורו ממאסר.

  תוקף צו הפיקוח יכול להיות לתקופה של עד 5 שנים, ובסיום התוקף ניתן להוציא צו פיקוח נוסף לפי רמת מסכנותו של עבריין המין ובמידה והינה גבוהה, רשאי בית המשפט להאריך את משך צו הפיקוח וניתן לתקופה מצטברת של 20 שנה.

  לאחר שבית המשפט דן בהטלת צו הפיקוח בסמוך לגזר הדין, לפי החוק בית המשפט יכול להטיל מגבלות על הנאשם לרבות:

  1. איסור צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים מסוכנים.
  2. איסור החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית.
  3. שלילת רישיון נהיגה בכלי רכב או איסור נהיגה בכלי רכב בלא נוכחות אחר.
  4. הגבלת הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות.
  5. איסור הימצאות בסביבת מקומות מסוימים.
  6. איסור קיום קשר עם עברייני מין.
  7. איסור התחברות עם קטינים.
  8. איסור מפגש עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו.

  פיקוח  על עברייני מין:

  יחידת צור בשב"ס ממונה על הפיקוח והמעקב אחר עברייני המין שהוטל  עליהם צו פיקוח.

  לפי החוק, בית המשפט יקבע  בצו הפיקוח את הסמכויות לקצין הפיקוח לגבי אותו עבריין מין  ולקבוע כי לקצין הפיקוח יהיו נתונות הסמכויות הבאות:

  1. לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו;
  2. לדרוש מעבריין המין ומבני משפחתו הבגירים מידע, וכן למסור מידע לבני משפחה.
  3. לבקש מכל אדם, למסור לו מידע, ובלבד שאין באופן בקשת המידע כדי לגלות  את זהותו של עבריין המין כמי שמצוי בפיקוח ובמעקב לפי חוק זה.
  4. להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו.
  5. לחפש על גופו של עבריין המין אם היה לו יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי הפיקוח והמעקב.
  6. לחפש במקום מגוריו של עבריין המין וברכבו, והכל בנוכחותו.
  7. לחדור לחומר מחשב הנמצא בהחזקתו או בשליטתו של עבריין המין ולהפיק פלט תוך חדירה כאמור או להעתיקו, בתנאים מסוימים

  הפרתו של צו פיקוח

  עבריין מין שמפר צו פיקוח יובא בפני בית המשפט אשר יידון בהפרה, במידה ונמצא כי ההפרה משמעותית רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם תקופת מאסר למשך שנתיים ובחלק מההפרות אף עד שלוש שנים מאסר.

  למשרדנו  ניסיון רב בייצוג נאשמים או חשודים בעבירות אלו.

  מכאן כי ישנה חשיבות עילאית בהתייעצות עם עורך דין פלילי מנוסה שיוכל לסייע עוד בשלבים המוקדמים של ההליך הפלילי.

  אם הינך חשוד בעבירת מין, אין להקל בכך ראש, יש להיוועץ מיד בעורך דין פלילי.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל