זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  חוק אי הפללה

  ביום  19.7.18, אושר בכנסת חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע"ח-2018  אשר יזם השר לביטחון הפנים מר גלעד ארדן, ברוב מוחץ של 43 תומכים מול מתנגד אחד.

  הלך הרוח הציבורי מלמדנו על שינוי תודעתי ותפיסתי של לגליזציה של סמים קלים מסוג קנאביס, חשיש וכדומה.

  מטרת החוק מלמדת על מצבים בהם אדם שייתפס עם קנאביס בכמות המוגדרת תחת שימוש עצמי, עד 15 גרם, ייקנס ובשלב ראשון לא ייפתח נגדו הליך פלילי.

  על פי חוק זה, אדם שייתפס בפעם הראשונה בכמות של שימוש עצמי, ייאלץ לשלם קנס כספי על סך 1,000 ₪ ותיק זה, לא יופיע ברשימת התיקים הסגורים שבמרשם הפלילי.

  אם אותו אדם ייתפס בפעם השנייה תוך החזקת סם "קל" לשימוש עצמי תוך 5 שנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה, ייאלץ לשלם קנס של  2,000 ₪ ולא יופיע ברשימת התיקים הסגורים שבמרשם הפלילי.

  במידה ואותו אדם ייתפס בפעם השלישית, יופנה להליך הנקרא " הסדר מותנה" בו יקבע התובע המשטרתי, האם לשלוח את האדם לטיפולי גמילה, התנדבות בעמותת " אל סם", הטלת קנס כספי גבוה יותר, וכדומה.

  תיק שייסגר בהסדר מותנה יופיע ברשימת התיקים הסגורים כ"סגירה בהסדר". במידה ואדם ייתפס בפעם הרביעית, ייפתח נגדו הליך פלילי רגיל.

  יש להדגיש, כי אדם אשר נתפס עם קנביס, בכדי שיוכל לעמוד בתנאיי "אי הפללה", יהא חייב להיות בעל עבר פלילי נקי, ובמיוחד שלא עבר עבירה נלווית לעבירת ההחזקה, כמו הפרעת שוטר בעת מילוי תפקידו, העלמת ראיות, העלבת עובד ציבור וכיוצ"ב.

  בין הצעות החוק לחוק זה, עלו מספר דרישות, ביניהן ביטול רטרואקטיבי רישומים פליליים בגין שימוש עצמי בקנאביס, דרישה לבטל אכיפה של שימוש עצמי בבתים פרטיים, אך דרישות אלה עלו בתוהו.

  חשוב לציין, כי גם הטיפול בקטינים הצורכים את הסם המסוכן ישתנה, ויהיה שונה מההסדר של הבגירים שהרי קטינים לא יוכלו לעמוד בקנסות כבדים. בשל כך, על פי חוק זה ידגישו רשויות החוק והאכיפה בחינוך והסברה בדבר הנזקים הכרוכים בשימוש בסמים, כאשר בפעם הראשונה יידרש הקטין להשתתף בקבוצה טיפולית, בפעם השנייה אם ייתפס ייסגר התיק בהסדר מותנה, ומהפעם השלישית ייפתח נגדו הליך פלילי רגיל.

  החוק עתיד להיכנס לתוקפו ביום 1.4.19.

  יש לזכור, כי ע"פ החוק כיום במדינת ישראל, ההחזקה והשימוש בסמים הינם מעשה אסור, וחוק אי ההפללה אינו "מכשיר" את השימוש בסם. יחד עם זאת, אי ההפללה מעניקה סוג של הכלה כלפי אותם אנשים אשר צורכים את הסם הקל. ההבדל המהותי בחוק אי הפללה הינו הכמות, כאשר מדובר בכמות לשימוש עצמי – ניתן לחסות תחת אי ההפללה, אולם כמות מעל ל-15 גרם לא תחסה תחת החוק וככל הנראה יוגש כתב אישום בגין החזקת סם שלא לצריכה עצמית.

  משרד עורכי דין  פלילי ציקי פלדמן, מתמחה בעבירות הסמים, ולו הצלחות מרובות בתחום זה.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל