זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  חוקרים פרטיים

  בהליך הפלילי, לעיתים רב הנסתר על הגלוי. בבואו של עורך דין פלילי מיומן לחקור במסגרת הוכחות עד תביעה שאנו יודעים שדבריו שקריים מסיבה כזו או אחרת, אולם שקריו אינם מומחשים באופן מספק מתיק החקירה, אז לעיתים אנו פונים אל חוקרים פרטיים שתפקידם להציף את האמת אל מול בית המשפט.

  במדינת ישראל, קיים חוק חוקרים פרטיים:  חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, אשר מלמדינו את תפקידו של החוקר הפרטי. החוק רחב ונפרש על כל שלבי פעילותו של החוקר הפרטי החל מהדרך בה הוא אוסף ומשיג את הראיות מהציבור וכלה באופי החוקי של ביצוע חקירתו.

  סעיף 1 לחוק קובע:

  "חוקר פרטי" – מי שעוסק בהשגת ידיעות על הזולת או באיסופן, לצרכי אחרים ודרך שירות לכל, ושלא לצרכי מחקר מדעי, סקר דעת קהל או פרסום ברבים או לצורך מסירת ידיעות לבעל רישיון לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

  החוקר הפרטי אוסף את האינפורמציה הרלוונטית בשביל הצד ששוכר את שירותיו, אך נדרש לפעול בצורה חוקית ומותרת. לעיתים אנו רוצים לגלות את האמת בכל תנאי אולם טקטית עדיף לבחור בחוקר פרטי הפועל בדרכים כשרות שמה החומרים שיאספו על ידו ייפסלו בבית המשפט.

  תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג-1972:

  תקנות אלו נועדו למנוע תוהו ובוהו בתחום כה רגיש, על החוקר הפרטי מספר מגבלות מהותיות וחשובות ביניהן, לחוקר הפרטי אסור להציג עצמו בתור עובד ציבור ביניהם שוטר, פקח, או כל עובד ציבורי אחר בכל דרך, אך יוכל להשתמש בסיפורי כיסוי לגיטימיים, לצורך חקירתו כל עוד שנעשית על פי דין. כמו כן, חל איסור על החוקר הפרטי לחקור ילד ללא האפוטרופוס שלו, על החוקר מוטלת חובת נאמנות ללקוח עליו לגלות את  הידיעות שהתגלו במהלך החקירה באופן מלא.

  החוקר הפרטי יכול לנהל חקירה, אך עליו להיזהר שלא לפגוע בזכויות האדם המוכרות. הוא מנוע מלהיכנס למאגרי מידע מסווגים וחסויים, ובמידה והחקירה הפרטית הינה גלויה, הנחקר רשאי שלא לשתף פעולה ולא לענות לו.

  שיקול נוסף בהשכרת שירותיו של חוקר פרטי הינו השיקול הכלכלי – בדרך כלל מדובר בהוצאה גדולה, ותמיד יש לקחת בחשבון שלא תמיד החקירה תוליד ממצאים כלשהם. מכאן כי יש לשקול בינכם לבין עצמכם "עלות מול תועלת"

  ס' 4 לחוק חוקרים פרטיים, מלמדינו כי קיימים כללים ברורים לעבוד בתחום החקירות: נדרש להיות אזרח ותושב ישראל, בגיר, נדרשות 12 שנות לימוד במוסד לימודי מוכר, התמחות והסמכה כוללת בת 3 שנים. בתום תקופת ההכשרה וההסכמה, עוברים המועמדים מבחן אתיקה, כאשר במידה ועברו אותו מוענק להם הרישיון לעסוק בתחום החקירות הפרטיות.

  משרדינו משרד עורכי דין ציקי פלדמן, מנהל תיקים פליליים גדולים ומורכבים, לעיתים אנו אף נדרשים לחוות דעת של חוקרים פרטיים. משרדנו ישמח לעמוד לשירותכם.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל