זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  היזק בזדון

  היזק בזדון [א/326(1)]

  452. ההורס נכס או פוגע במזיד ושלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר.

  עבירת היזק בזדון, מתייחסת לאדם ההורס נכס או פוגע בו בכוונה להרוס ולפגוע. עבירה זו יכולה להתקיים במגוון פעולות ביניהן, פגיעה בנכסיו של אדם, לרבות ברכבים, פגיעה בחפצים בעלי ערך רב וכיוצא בזה. העונש הקבוע בחוק על עבירה זו הינו עד 3 שנות מאסר.

  עבירה זו, היא חלק מפרק י"א לחוק העונשין אשר מגדיר את עבירות הרכוש הפליליות הקיימות בחוק זה. מטרתו של המחוקק להגן על קניינו של אדם.

  עבירת היזק לרכוש במזיד, הינה עבירה התלויה בתוצאותיה, כך שנדרש כי בסופה של העבירה יהא פגיעה בנכס. במידה ואדם ניסה לחבול ברכוש השייך לאדם אחר אך לא הצליח, לא ניתן להגיש כתב אישום בגין עבירה זו אלא בעבירת ניסיון.

  בנוסף, בכדי להרשיע בעבירה זו, יש צורך להוכיח כי הנזק נעשה שלא כדין, כלומר, על ידי אדם שאינו הבעלים של הנכס. במידה והחשוד הוא בעליו של הרכוש, זכותו המלאה לעשות בו כראות עיניו, כל עוד לא נגרם נזק לאדם אחר.

  ידוע לכל, כי בכדי להוכיח אשמת הנאשם יש צורך להראות כי היסוד הנפשי התקיים. בעבירה זו היסוד הנפשי המתבקש הינו "במזיד", אשר הגדרתו מופיעה בסעיף 90א לחוק העונשין:

   90א. "זדון" או "מזיד" – יהיה היסוד הנפשי הדרוש להתהוות העבירה – מודעות כאמור בסעיף 20(א) רישה, ולענין תוצאת המעשה הנמנית עם פרטי העבירה – גם פזיזות;

  אשר קובע מודעות לתוצאת המעשה בקרות העבירה. גם ביחס לפזיזות או קלות דעת של הנאשם, ניתן להרשיע על פי סעיף זה.

  לסיכום, עבירה זו מתייחסת לנכס השייך לאדם שהוא לא החשוד ועל הנזק הנגרם לו ועל האמצעי בו ניזוק הנכס.

  במידה ואתה חשוד בעבירת היזק בזדון, הנך זקוק לעורך דין פלילי מנוסה. משרדנו מספק ייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות אלו ובכל המטרייה הפלילית מזה כעשור. במשרדנו מובטח לך שירות מקצועי, אישי ודיסקרטי.

  במידה ואתה חשוד בעבירה פלילית או שהוגש נגדך כתב אישום, פנה להתייעצות עם משרדנו ונשמח לסייע לך ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים.

  משרדנו, משרד עורכי דין פלילי ציקי פלדמן, מתמחה בעבירות מסוג זה ולנו הצלחות מרובות בתחום.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל