זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  הגנות בהליך הפלילי

  אימתי מוטלת אחריות פלילית על אדם שביצע עבירה? האם אדם לוקה בנפשו ישא באחריות פלילית על עבירה שעבר? המשפט הפלילי מטיל אחריות פלילית על אדם, וסנקציה בגינה, כאשר הוא מפר הוראת חוק מחוק העונשין.

  ישנן מספר הגנות בהליך הפלילי, לפיהן גם אם אדם יודה בביצוע העבירה המושלמת לא יישא בעונש:

  הגנה עצמית

  על פי ס'34י לחוק העונשין, לא יישא אדם באחריות פלילית, למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים.

  על פי המחוקק, אדם אשר נמצא בסכנת חיים מוחשית לא יישא באחריות פלילית, במשפט הפלילי בשביל להגן על עצמו ולהדוף את המפגע.

  פסק הדין שמנחה אותנו לעניין הזה הינו 4191/05 ארנולד אלטגאוז נ' מדינת ישראל אשר נותן לנו שישה תנאים מצטברים על מנת להחיל הגנה זו.

  התנאים:

  • דרישת המידיות – למעשה כאשר בית המשפט מחיל תנאי זה הוא לוקח את הדרישה לפעול באופן מיידי כלומר אם הותקפתי בזה הרגע, עלי להגן על עצמי בזו השנייה ולא "להיזכר" כעבור שעה.
  • הדיפת תקיפה שלא כדין – בית המשפט נותן פרשנות רחבה יותר לתקיפה שלא כדין ומתבקש מעשה זדוני אשר בא לפגוע בערכים המוגנים של האדם.
  • סכנה מוחשית – הכלל הוא, כי רק במידה וקיימת סכנה מידית וודאית אשר עומדת להתרחש באמצעות התקיפה להבדיל מסכנה אשר עתידה להתרחש בשלב מאוחר יותר.
  • הימנעות מהתנהגות פסולה – תנאי זה למעשה מסייג את ההגנה בכך, שמתייחס לפעולת ההתחלה, אם התפתחות האירועים קרו באשמת הנאשם, למשל נבעו מקנטור, או התנהגות פסולה, גם במידה שמותרת לפי חוק. אם כן, אזי הגנת ההגנה עצמית לא תחול.
  • פרופורציה – בתנאי זה יש לקחת בחשבון את הפעולה שנעשה בכדי להדוף את התוקף ובין הפעולה שנמנעה מהתוקף לבצע את הפעולה שלו עצמו.

  זאת אומרת, שכאשר אדם מבצע פעולה ומעלה טענה של הגנה עצמית על פי הסעיף המצוין לעיל, יש לקחת בחשבון את הפרמטרים הללו, ובמידה והטוען יעמוד בהן לא יישא באחריות פלילית.

  הננו למדים, כי כאשר אדם נקלע לסיטואציה שלא תכנן, בה חייו היו בסכנה והוא עשה מעשה על מנת להגן על עצמו – תנאי ההגנה עצמית לא יחול אוטומטית. ישנה חשיבות עילאית בקבלת שירותיו של עורך דין פלילי הבקיא בתחום הפלילי.

  משרדנו, משרד עורכי דין פלילי ציקי פלדמן, המתמחה בהליך הפלילי, בעל ניסיון עשיר בטיעון ההגנה העצמית ובעל הצלחות מרובות. משרדנו ישמח לסייע בכל אשר יידרש.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל