זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  שירות המבחן

  שירות המבחן , מהו?

  שירות המבחן הינו גוף השייך למשרד הרווחה ומטרתו להוות גורם מאבחן, מטפל ומשקם לאוכלוסיה הנאשמת בפלילים.

  שירות המבחן מחולק ל-2:

  1. שירות המבחן לנוער.
  2. שירות המבחן למבוגרים.

  שירות המבחן לנוער מטפל בעיקר בבני נוער שחשודים בביצוע עבירה וכאלו שהוגש כנגדם כתב אישום בבית המשפט לנוער. קצין המבחן למבוגרים יפגוש נאשם במשפט פלילי, לאחר שהופנה אליו על ידי בית המשפט, לרוב על פי בקשתו של הנאשם או סנגורו. במפגש בין הנאשם לקצין המבחן אוסף קצין המבחן פרטים פסיכו-סוציאליים מהנאשם, לשם הכנת התסקיר. בדרך כלל, יידרש קצין המבחן למספר מפגשים עם הנאשם בטרם גיבוש המלצה בעניינו. במסגרת תסקירו, יציין קצין המבחן את נסיבותיו של הנאשם, קבלת אחריות לביצוע המעשים בהם הודה בבית המשפט והאם צריך להיות בעניינו כיוון טיפולי ו/או שיקומי ו/או חינוכי ו/או עונשי. תהליך גיבושו של התסקיר הינו מורכב מאוד. קצין המבחן מסתמך על עובדות המקרה (טיב העבירה, ריבויה, תדירות הביצוע, סיבת הביצוע ועוד…), על נסיבותיו האישיות של הנאשם, מה הניעו למעשים, קבלת האחריות והחרטה וכן הערכתו והתרשמותו של קצין המבחן מהנאשם- האם זהו המקרה לשיקום וטיפול אם לאו.

  כיום, במטרה להקל בענישת הנאשם או להקל בתנאי מעצרו של החשוד בהליך הפלילי, שולחים את הנ"ל לשירות מבחן לקבלת תסקיר בעניינו. אז בעצם מפקיעים את הגנת הנאשם באופן חלקי מהסניגור וחושפים את החשוד / נאשם בפני עובד סוציאלי שאמור להכין בעניינו תסקיר מבחן.

  מטרת התסקיר לעיתים קרובות, להקל במצבו של החשוד / נאשם בהליך הפלילי- תלוי במצב. כאשר מדובר בחשוד שהוא עצור, מטרת התסקיר להקל בתנאי מעצרו. כאשר מדובר בנאשם, מטרת התסקיר הינה להקל בעונש. שירות המבחן באמצעות תסקיר המבחן, מנסה לעמוד על אופיו של הנאשם, לבחון את קווי אישיותו, את הצער והחרטה שמביע או לא מביע על מעשיו הפליליים, לבחון האם הוא בר שיקום, האם ניתן להמליץ בעניינו על ענישה שיקומיות ולבחון כיצד ענישה בין כותלי הכלא או מחוצה לו עשויה להשפיע על קווי אישיותו.

  עיון הנאשם בתסקיר המבחן

  סעיף 191 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, מתייחס למעמדו המיוחד של תסקיר שירות המבחן וקובע כי הוא יימסר לתובע ולסנגורו של הנאשם. במילים אחרות, הכלל הוא שהתסקיר לא יימסר לבעל הדין עצמו. חריג לכלל זה נקבע אף הוא בסעיף האמור, אשר קובע כי בית המשפט רשאי לצוות כי תסקיר יימסר לבעל הדין-מטעמים מיוחדים. יש לציין, כי באופן כללי, העדיפות היא שלא לגלות את תסקיר שירות המבחן לבעל הדין. כך למשל, בבג"ץ 2754/94, דן בית המשפט העליון בסירוב משרד העבודה והרווחה למסור לעותר מידע שהצטבר בתיקו האישי ובו חוות דעת של פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים בעניינו. בית המשפט העליון הצדיק את הסירוב למסור את המידע, והעדיף את הטעמים נגד הגילוי, כדלקמן:

  "עם טעמים אלה ניתן למנות את הטעם של שמירת הסודיות על מנת שאנשים שמסרו או ימסרו בעתיד מידע לשירות המבחן ולרשויות האחרות, ימשיכו לעשות כן בהסתמכם על סודיותו הנמשכת, ויאפשרו למערכת לפעול כראוי. כמו כן ניתן למנות גם את הטעם של שמירת פרטיות ה'אחרים' המשתפים פעולה עם שירות המבחן. … השמירה על ייחודו של התסקיר ומעמדו של קצין המבחן, והאינטרס הציבורי בעידוד המומחים למסור את חוות דעתם החופשית והמלאה ובעידוד ה'אחרים' למסור מידע, גוברים ככלל על האינטרס הפרטי של העותר בקבלת המידע. זאת במיוחד כאשר מטרתה הסופית של השגת המידע כאמור אינה קשורה בניהול משפט פלילי ואינה דרושה לצורך ההגנה על חירותו ועל שמו הטוב של הנוגע בדבר".

  ברי לכל, כי פעמים רבות לתסקיר שירות המבחן ישנו משקל מכריע על תוצאות ההליך הפלילי בעניינו של הנאשם. לעיתים, התביעה נעזרת בתסקיר שירות המבחן לצורך גיבוש הסדר טיעון בעניינו. כאשר, אישיותו החיובית של הנאשם עולה מתסקיר שירות המבחן קל יותר לסניגור הפלילי להגיע עימם להסדר טיעון מקל. אולם אילו תסקיר שירות המבחן שלילי, קרי, הנאשם לא מגלה תובנות על מעשיו, לא מביע חרטה, והעובד הסוציאלי לא התרשם לחיוב מכוונתו של הנאשם להשתקם – אז המצב נעשה בעייתי יותר.

  לכן, על עורך הדין הפלילי להכין את החשוד / נאשם לקראת תסקיר שירות המבחן.

  חרף חשיבות העניין, שלב ההכנה לתסקיר שירות המבחן מוזנח לעיתים תכופות ע"י עורך דין פלילי אשר לא מעניק את המשקל המרבי לשלב זה. הכנה ראויה לתסקירי שירות מבחן מסייעת ללקוח לארגן את סיפור חייו וסיפור העבירה המיוחסת לו. הכנה ראויה תכלול גם עריכת סימולציה של השיחה עם העובד הסוציאלי. הכנה מוקדמת תוביל ברוב המקרים להפחתת החרדה של החשוד / נאשם. יש נאשמים /חשודים הטועים לחשוב כי קצין המבחן הוא שלוח של גורמי חקירה משטרתיים ועל כן לא משתפים פעולה; הכנה מוקדמת על-פי מבנה התסקיר ושלביו- מסייעת לחשוד / נאשם לחוש ולשדר יותר בטחון אודות כוונותיו להשתקם.

  עורך הדין הפלילי, צריך להיות מודע שאם הוא לא מכין את החשוד / נאשם לתסקיר שירות המבחן כראוי אזי ניתן לומר כי הוא "מפקיר" אותו כשהוא מפקיד בידו את האחריות לטיבו של התסקיר. כשם שעורך דין פלילי מקצועי לא ישלח את הלקוח לחקירה משטרתית או לעדות בבית המשפט ללא הכנה מוקדמת, כך עליו להכין את החשוד או נאשם לפני שיחה עם העובד הסוציאלי שעתיד להכין בעניינו תסקיר שירות מבחן.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל