זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  צו הרחקה

  צו הרחקה למניעת הטרדה מאיימת:

  "הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו" .

  חוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 מעגן בתוכו אפשרות להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו בידי אדם אחר שהטריד, הציק או הפריע לשלוות חייו.

  מהי אותה הטרדה מאיימת שבעקבותיה רשאי בית המשפט לנקוט במתן צו הרחקה נגד אותו אדם?

  בסעיף 2 לחוק למניעת הטרדה מאיימת, מפורטות דוגמאות העשויות להוות אותה הטרדה מאיימת למשל:

  • בילוש אחר אדם.
  • מארב או התחקות אחר תנועותיו.
  • יצירת קשר עמו בעל פה / בכתב או בכל אמצעי אחר.
  • פגיעה ברכושו של אדם, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו.
  • פגיעה בגופו.

  כאשר מגיעה בפני בית המשפט, תלונה אודות הטרדה מאיימת, בית המשפט לרוב מזמן את שני הצדדים לדיון בבקשה למתן צו למניעת אותה הטרדה.

  באם מתברר לאחר הדיון, כי אכן התקיימה הטרדה – אזי בית המשפט רשאי לתת צו למניעת הטרדה מאיימת.

  משמעות הצו הינו כי בית המשפט יכול לאסור על אותו מטריד להתקרב למתלונן, לשוחח עימו, להעביר לו מסרים, בית המשפט יכול אף לאסור על המטריד להחזיק בנשק ועוד..

  לצו לעיתים ישנה חשיבות עילאית שכן ישנם מקרים בהם אנשים מוטרדים ע"י שכנים /מכרים/ בני משפחה ועוד.. לעיתים הטרדות אלה משבשות את שלוות החיים וגורמות לאותם מתלוננים לשנות את שגרת חייהם לרעה ולעיתים הטרדות אלה עשויות אף להסתיים ברצח.

  לאור כך, ישנה חשיבות בפנייה לעו"ד פלילי מקצועי אשר יטפל בבקשה לקבלת צו הרחקה וכלשונו המשפטית צו למניעת הטרדה מאיימת.

  במידה והופר הצו למניעת הטרדה מאיימת, רשאי המתלונן להגיש תלונה במשטרה והמפר עשוי להיעצר.

  אולם, יש לשים לב, אם בית המשפט נוכח לגלות כי הבקשה להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת הינה קנטרנית ומטרתה להזיק לשווא לאדם- אזי בית המשפט רשאי לפסוק הוצאות לדורש הצו. על כן יש לעשות שימוש בצו זה רק במקרי הצורך.

  תוקפו של צו הרחקה

  בית המשפט הדן בבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת רשאי לתת את הצו לתקופה ראשונית שלא תעלה על 6 חודשים, כמו כן רשאי בית המשפט לחזור ולהאריך את תוקפו של הצו ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה . במקרים חריגים ומנימוקים מיוחדים שיפורטו על ידי בית המשפט, רשאי בית המשפט להאריך את תוקף הצו עד לתקופה של שנתיים.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל