זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  עבירת השוחד

  עבירת השוחד מוגדרת בסעיפים 290-291 לחוק העונשין כדלהלן:

  "290. (א) עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו,דינו – מאסר עשר שנים או קנס שהוא אחד מאלה, הגבוה מבניהם:

  (1) פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א) (4);

  (2) פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.

  (ב) בסעיף זה, "עובד הציבור" – לרבות עובד של תאגיד המספק  שירות לציבור.

  291. נותן שוחד לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף 290(ב) בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 290 (א)."

  שוחד, הינו מצב בו ניתנת טובת הנאה, בכסף, רכוש או דרך אחרת, לבעלי תפקיד בכדי שיפעיל את מעמדו ויכולתו לטובת נותן השוחד.

  ככלל עובד הציבור המקבל את השוחד דינו חמור יותר מזה הנותן. אולם גם נותן השוחד וגם מקבל השוחד נחשבים כעוברים עבירה פלילית.

  מיהו עובד ציבור? עובד ציבור הינו אדם שתפקידו לשרת את הציבור. סעיף 34 כד לחוק העונשין מונה רשימה המגדירה מיהו עובד ציבור:

  (1) עובד המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

  (2) עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית;

  (3) עובד מועצה דתית;

  (4) עובד המוסד לביטוח לאומי;

  (5) עובד בנק ישראל;

  (6) עובד ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, לרבות חבר מועצה או הנהלה במוסדות אלה;

  (7) עובד לשכת שירות התעסוקה;

  (8) עובד מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר מועצה או הנהלה בגופים אלה;

  (9) בורר;

  (10) נושא משרה או תפקיד על פי חיקוק, בין במינוי, בין בבחירה ובין בהסכם, אף אם איננו אחד מעובדי הציבור המנויים בפסקאות        (1) עד (9);

  (11) דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית, בחברה בת ממשלתית או בחברה מעורבת, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה–1975, וכן עובד של חברה כאמור או אדם המועסק בשירותה;

  בשנים האחרונות, פורסמו פרשיות שוחד לא מעטות בישראל.

  אנו רואים חדשות לבקרים כיצד בעלי תפקידים ומשרות פוליטיות בכירות נכנסים לבית האסורים ומרצים תקופות מאסר ארוכות. לרבות אריה דרעי, אולמרט, ראש עיריית רמת גן, צבי בר.

  דוגמא מפורטת בעניין ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ב"פרשת הולילנד" הורשע בקבלת חצי מליון ₪  מעד המדינה באמצעות אחיו יוסי אולמרט, ובקבלת שוחד בסכום של 60,000 שקל מעד המדינה באמצעות מזכירתו שולה זקן ועו"ד מסר, על עבירות אילו נדון לאחר הקלה בעונשו מבית המשפט העליון לתקופה של שנה וחצי מאסר בפועל.

  עבירת השוחד היא עבירה פלילית ובתי המשפט מייחסים חשיבות רבה ונוהגים בחומרה רבה לנתפסים בעבירות אלו.

  במידה וזומנתם לחקירה פלילית בעקבות עבירת שוחד, ישנה חשיבות עילאית בהתייעצות עם עורך דין פלילי וצווארון לבן המנוסה בדין הפלילי שיוכל לסייע עוד בשלבים המוקדמים של ההליך הפלילי.

  משרד עורכי דין פלילי ציקי פלדמן מתמחה בהליך הפלילי ובפרט בעבירות צווארון לבן לרבות עבירת השוחד. למשרדנו הצלחות מרובות וניסיון רב בייצוג נאשמים או חשודים בתיקים מורכבים.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל