זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  עבירת הניסיון

  עבירת הניסיון:

  סעיף 25 לחוק העונשין, תשל"ז 1977, מגדיר מהו ניסיון: "אדם מנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד והעבירה לא הושלמה".

  היסוד העובדתי של עבירת הניסיון:

  השאלה המרכזית לגבי היסוד העובדתי בניסיון היא כיצד תוחמים את הגבול בין ההכנה, שבגינה אין אדם נושא באחריות פלילית, לבין הניסיון.

  "העבירה לא הושלמה"… "מעשה שאין בו הכנה בלבד" – מהווה אותה התנהגות אשר מגדר הכנה יצאה ולגדר השלמתה העבירה המוגמרת לא הגיעה. די לאותה התנהגות, כדי שתהווה ניסיון, אם היא יצאה מגדר התנהגות מכינה בלבד. אם שלב ההכנה מתאפיין בכך שהנאשם רוכש אמצעים הרי שלב הניסיון הוא מעבר לכך ויש בו פעולה או פעולות שהן חלק מסדרת פעולות שלולא הופרעו היו מקיימות את היסוד ההתנהגותי של העבירה. ויודגש, לא תחילת המעשה האסור נדרשת כאן, אלא- תחילת הגשמת הכוונה.

  היסוד הנפשי של עבירת הניסיון:

  " במטרה לבצעה" – אדם צריך לרצות שהעבירה תתממש, מטרה להשלים את העבירה. מבחינת היסוד הנפשי הנדרש לניסיון, הוא מותנה במחשבה פלילית ואם העבירה היא תוצאתית הוא יהיה מותנה בכוונה לגרום לתוצאה המזיקה, שבה מותנית העבירה המושלמת.

  העונש על עבירת  הניסיון

  סעיף 34ד לחוק העונשין, תשל"ז 1997, לעניין העונש: " מלבד אם נאמר בחיקוק או משתמע ממנו אחרת, כל דין החל על הביצוע העיקרי של העבירה המושלמת חל גם על ניסיון, שידול, ניסיון לשידול או סיוע, לאותה עבירה".

  כלומר, העונש הצפוי למורשע בניסיון לעבור עבירה, הוא העונש הקבוע לצידה של העבירה המושלמת אותה ניסה לבצע.

  פטור (מאחריות לניסיון) עקב חרטה

  סעיף 28 לחוק העונשין, התשל"ז : " מי שניסה לבצע עבירה, לא יישא באחריות פלילית לניסיון, אם הוכיח שמחפץ נפשו בלבד ומתוך חרטה, חדל מהשלמת המעשה או תרם תרומה של ממש למניעת התוצאות שבהן מותנית השלמת העבירה, ואולם, אין באמור כדי לגרוע מאחריותו הפלילית בשל עבירה מושלמת אחרת שבמעשה".

  קביעת דרגת עונש אחת לניסיון ולעבירה המושלמת, עשויה להביא לכאורה לתוצאה בלתי רצויה של "עידוד" הנאשם במקרים רבים להשלים את העבירה, בין היתר, כדי שיקשה לעלות על עקבותיו. לפיכך, חשוב היה לאזן סכנה זו על ידי עידוד נאשמים שהחלו בביצועה של עבירה לחזור בהם, גם אם עברו את סף הניסיון.

  בע"פ 5150/93 סריס נ' מדינת ישראל: המערער רדף אחרי המתלוננת תפס אותה וסתם את פיה. חיבק אותה ונאבק בה. היא הצליחה לברוח ממנו. המערער לא נגע באיברים אינטימיים ולא ניסה להפשיטה. השאלה המשפטית, האם המעשים המתוארים מהווים הכנה לאונס? האם ניתן לראות בכך תקיפה? (אף שהיסוד העובדתי ממלא עבירה אחרת- תקיפה).

  בית המשפט קבע: התנהגות הנאשם יצאה מגדר הכנה ולא נשלמה, אך די "בתנועה" לעבר הביצוע המושלם. מההודאה שמסר המערער שהייתה לו כוונה לבעול אותה, שכן התקיימו בו היסוד העובדתי והיסוד הנפשי. החוליה ההתנהגותית אינה צריכה להיות מעשה אחרון סופי ומכריע מספיק שרק תצא מגדר ההכנה. מעשה המערער נופל לתוך מתחם הניסיון.

  כאמור לעיל בעבירת הניסיון קיים עניין משפטי מורכב. יש לבחון האם המעשה שנעשה עבר את מעשה ההכנה. עורך דין פלילי בעל ניסיון יכול לסייע רבות ללקוח תוך שימוש בתקדימים משפטיים בתחום. לעורכת הדין ציקי פלדמן הצלחות מרובות בעבירות הניסיון.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל