זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  עבירות נשק

  כבסיס להגדרה של מהן בכלל עבירות נשק ,סעיף 144 לחוק העונשין בישראל מגדיר מהו נשק:

  • כלי שמסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;
  • כלי שמסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי היריה, תש"ט–1949;
  • תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.

  המחוקק קבע עונשים חמורים במיוחד על עבירות של סחר בנשק וכן עונשים מחמירים על עבירות נשק כלליות, המטרה בעיקרה היא להרתיע מלבצע עבירות נשק, עבירות הנחשבות מסוכנות לפרט, ואף טמון בהן סיכון פוטנציאלי רחב היקף לבטחון הציבור.

  על פי חוק העונשין, ישנן מספר עבירות הקשורות בכלים המוגדרים כנשק הנחשבות לעבירות נשק ומטרת הענישה בתחום זה היא גם למנוע פגיעה בחפים מפשע מתוך ההכרה שביכולת ההרסנית של כלי נשק וגם ליצור הרתעה בקרב הציבור הרחב מפני אחזקה או שימוש בנשק שלא כחוק.

   החוק בישראל מגדיר מספר מעשים המתייחסים אל עבירת נשק:

  • הרוכש או המחזיק נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו, דינו – מאסר שבע שנים. אולם, אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת… דינו – מאסר שלוש שנים.
  • הנושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או להובלתו, דינו – מאסר עשר שנים. אולם, אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת .. דינו – מאסר שלוש שנים.
  • המייצר, מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת שיש עמה מסירת החזקה בנשק לזולתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלא רשות על פי דין לעשות פעולה כאמור, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.
  • הרשאי על פי דין למכור או למסור נשק והוא מוכרו או מוסרו לאדם שאינו רשאי על פי דין להחזיק בו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים; סבר המוכר או המוסר, כתוצאה מבדיקה רשלנית, שהוא מוכר או מוסר נשק למי שרשאי על פי דין להחזיק בו – דינו מאסר שלוש שנים.

  יודגש, אזור או מקום בו נמצא נשק והשטח שייך לאדם פלוני, החוק רואה את בעל המקום או מתפעל המקום כמי שמחזיק בנשק, גם אם נזרק לשם הנשק בעקבות מרדף משטרתי ואין לבעל המקום כל קשר לדבר עבירה, כלומר: כל עוד לא הוכח שאין קשר בין בעל הנכס או מתפעל הנכס שבקרבתו או בשטחו נמצא כלי נשק ואו תחמושת, מספיק שתעודה או חתימה של קצין החל מדרגת מפקח, יחליט כי כלי הנשק שייך לבעל הנכס שבקרבתו נמצא כלי הנשק, ימצא את עצמו בעל המקום מחשוד לנאשם אלא אם יוכח אחרת.

  החוק קובע כי עבירות בנשק הן עבירות חמורות מאוד, עם עונשי מאסר כבדים בצידן. יחד עם זאת ניתן לראות, כי במדרג החומרה קיימת הקלה מסויימת כאשר אין מדובר בנשק אלא באבזר או תחמושת. כמו כן בחלופה הרביעית – הרשאי על פי דין – אשר מוכר או מוסר נשק למי שאינו רשאי על פי דין – קיימת חלופה מקלה למי שעבר את העבירה עקב בדיקה רשלנית.

  באם הואשמת בעבירת נשק, אין להקל בכך ראש. יש להיוועץ מיד בעורך דין  פלילי הבקיא בנושא שילווה אותך בהליך. בשל מדיניות החמרת הענישה, חשוב מאד להעזר בעורך דין פלילי החל בשלביו המוקדמים של ההליך, כבר בשלב התפיסה או החקירה, בכדי למנוע את החרפת ההסתבכות.

  משרדנו מתמחה בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בעבירות נשק לרבות החזקה, שימוש, ייצור וסחר בנשק. המשרד מעניק ייעוץ משפטי גם במקרים דחופים, ומלווה נחקרים וחשודים בעבירות רכוש משלבי החקירה ועד לייצוגם בבתי המשפט השונים.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל