זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  סחר בסמים

  המחוקק הישראלי עיגן את עבירות הסמים ב"פקודת הסמים המסוכנים", ביניהן החזקה לשימוש עצמי, החזקה שלא לשימוש עצמי, סחר בסמים גידול סמים ועוד.

  מן הראוי לציין כי כל פעולה הכוללת ייצור, הכנה, הפקה, החזקה ושימוש בסמים, מכל סוג שהוא ושאינה כדין – אסורה על פי החוק.

  בפקודת הסמים המסוכנים, ישנה הבחנה והתייחסות למספר פרמטרים: היקף העבירה, כמות הסמים שנתפסו או שנעשה בהם שימוש וכן סוג השימוש (שימוש עצמי או סחר בסמים).

  החוק במדינת ישראל, מתייחס באופן אחיד לכלל סוגי הסמים. לעומת זאת, מערכת המשפט בישראל מסווגת ומבחינה בין "סמים קלים לסמים קשים".

  לדוגמא: מחד, סמים "קלים" – חשיש וקנאביס (מריחואנה / גראס) מאידך, סמים "קשים "- קוקאין, הרואין, אקסטזי, אופיום וכו'.

  על עבירת סחר בסמים, העונש הקבוע בחוק הינו עד 20 שנות מאסר, וזאת מכיוון שעל פי המחוקק סחר בסמים נחשב לעביר החמורה ביותר מכיוון שהסוחר למעשה גורם לאחרים לעבור על החוק וזאת למען הרווח הכלכלי האישי שלו.

  עבירות הסמים מוגדרות כעבירות "חשיפה". כלומר, בעבירות סמים, אין מתלונן או קורבן שיגיש תלונה על ביצוע העבירה (כמו בעבירות אלימות או רכוש), אלא כאשר  בעבירות סמים שני הצדדים שותפים לעסקה ו"נהנים" ממנה.

  בכדיי לחשוף את מבצע העבירה, נדרשת המשטרה לבצע מערך מודיעיני רחב ויעיל.

  בעזרת מערך מודיעיני זה, אוספת המשטרה את כלל הראיות נגד המשתמשים בסמים, סוחרי סמים ומייבאי הסמים השונים ובוחנת האפשרות להגשת כתב אישום.

  בעבירות אלו לרוב, ישנו סוכן סמוי המפליל את הסוחרים ובכך מסייע לפעולת המשטרה.

  בדיקת סמים

  לעיתים, כאשר אדם נתפס, המשטרה מעוניינת לערוך לו בדיקת סמים ולבחון האם אכן השתמש בסם המסוכן. בדיקת סמים יכולה לאתר סמים אשר הוכנסו לגוף בדרכים שונות: עישון, הזרקה, שאיפת אדים, בליעה וכו'.

  קיימים 3 סוגי בדיקות לאיתור שרידי סמים בגופו של חשוד כמפורט להלן:

  1. בדיקת שתן: לרוב הבדיקה המקובלת לאיתור שימוש בסמים היא בדיקת שתן. בדיקות שתן פחות יעילות מבדיקות הדם, היות שניתן למצוא עדות לנוכחות סם, עד לתקופה של מספר שבועות בודדים.
  2. בדיקת דם: בדיקה זו יכולה להפיק תוצאה רק אם לא חלפה תקופה של למעלה משלושה חודשים מיום השימוש בסם.
  3. בדיקת סמים בשיער: בדיקת סמים בשיער יכולה להעיד על שימוש בסם גם אם חלפה תקופה של למעלה משלושה חודשים מיום השימוש בסם.

  סחר בסמים בישראל – שימוש לצריכה עצמית – כמויות

  סם יחשב כנועד לשימוש עצמי, אם אינו עולה על הכמות כפי שמפורט בטבלה שלהלן:

  להלן, תקדימים שנקבעו על-ידי בית המשפט העליון בשני ערעורים שונים וזאת מהצלחותיה של עו"ד ציקי פלדמן:

  בית המשפט העליון בע"פ 5024/11 , 5194/11 , הקל בעונשו של בלדר הסמים שייבא הרואין בכמות גדולה מאוד. מדובר בהצלחה חסרת תקדים בתחום זה.

  שלושה ערעורים על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע במסגרתו נגזרו על  שני מערערים – מאסר של 12 שנים, מהן 10 לריצוי בפועל ועל מערער שלישי מאסר של תשע שנים, מהן שבע וחצי לריצוי בפועל. בנוסף, על כך הוטלו שני מאסרים מותנים על כל אחד מן המערערים.

  המערערים, שהינם תושבי מצרים יצרו קשר עם אחרים להעביר סם מסוכן מסוג הרואין מישראל למצרים, בעבור תמורה כספית.

  הנאשמים נפגשו עם אדם נוסף במצרים שהדריך אותם כיצד להוציא לפועל את תכניתם.

  במטרה לממש את התוכנית, הם נפגשו במצרים עם אדם נוסף, שהסביר להם כיצד לבצעה.

  תמורת העברת הסם קיבל כל אחד מהמערערים סכום של 300 ש"ח.

  ביום 20.7.2010, הסתננו המערערים שלא כדין לישראל, וכל אחד מהם קיבל שק אותו היה אמור להעביר למצרים.

  משקלם הכולל של השקים היה 14.537 ק"ג בשלב מסוים, בעת שהמערערים נעו לעבר הגבול, הבחינו בהם חיילי גדוד מילואים ששהו במקום, והמערערים החלו לברוח.

  המערער 2 נתפס מיד, כשבידו שק, ואילו מערער 1 ו-3 נעצרו בסמוך לאחר מכן, כשאף הם מחזיקים את שקיהם בידיהם.

  הנאשמים הודו והורשעו בעבירות ייבוא סם ולא הגיעו להסדר לגבי העונש. במסגרת גזר הדין השית בית משפט קמא עונש של 12 שנות מאסר, מהן 10 בפועל, על המערערים 2-1.

  על המערער 3, אשר היה קטין בעת ביצוע העבירה, הוטל עונש של תשע שנות מאסר, מהן שבע וחצי בפועל. בגזר- הדין הוזכרו מספר שיקולים אשר הביאו לתוצאה זו.

  בערכאת הערעור,  הוקל עונשם של המערערים, תחת ייצוגה של עורכת הדין ציקי פלדמן המתמחה בהליך הפלילי.

  לאחר קבלת הערעור , הופחת עונשם של המערערים ועל-כן עונשם הופחת ל-8 שנות מאסר בפועל (במקום 10 שנים).

  בהתייחס למערער השלישי, שהינו קטין – עונש המאסר הופחת לשש שנות מאסר. עונש מאסר בפועל שיוטל על המערער בע"פ 5194/11 יעמוד על שש שנים , במקום שבע וחצי שנים.

  תקדים נוסף, שקבע בית המשפט העליון בעניין סחר בסמים וזאת ע"פ הצלחתה של עו"ד ציקי פלדמן,  ע"פ 8773/13  התקבל ערעור בעניין חומרת העונש שהוטל על שני המערערים.

  ע"פ עובדות המקרה, הסתננו שני קטינים מסיני לישראל וזאת במטרה כדי להעביר סם מסוג הרואין מישראל למצרים במשקל כולל של 42 ק"ג, עבור גורמים עבריינים ובתמורה ל- 2000 דולר .

  הנאשמים תושבי סיני. במועד הרלוונטי, לא החזיקו אישור כניסה כדין לישראל.

  במקרה שלפנינו, מערער 2 נפגש עם תושב סיני (מיצרים) וסיכמו בניהם כי המערער 2 יסתנן לישראל, שם ייפגש עם אזרח ישראלי ויקבל שני שקים המכילים סם מסוכן מסוג הרואין ויעבירו למצרים זאת בתמורה ל-4000$.

  מערער 2, פנה למערער 1 שיבצע עמו את המשימה.

  כל אחד מהמערערים קיבל שק שהיה אמור להעבירו למצרים. כשהגיעו אל הגבול, טרם חצייתם, נעצרו ע"י חיילים.

  "בית המשפט המחוזי עמד על חומרת העבירות בהן הורשעו וקבע כי מדיניות הענישה הנהוגה במקרים כגון אלה היא של ענישה מחמירה כדי להגן על הציבור מפני פגיעתם הרעה של "סמי המוות" וכדי להרתיע עבריינים פוטנציאליים".

  בית המשפט המחוזי גזר על נאשם 1- 9 וחצי שנות מאסר ואילו על נאשם 2 – 11 וחצי שנות מאסר.

  מכאן, הוגש ערעור לבית המשפט העליון שהפחית בעונשם של המערערים דהיינו עונש המאסר בעניינו של נאשם 1 הופחת ל-8 שנות מאסר בפועל.

  עונש המאסר בעניינו של מערער 2 – הופחת ל-10 שנות מאסר.

  בית המשפט העליון התייחס לעובדה, שם דגש והקל בעונש בין היתר תוך התחשבות בגילם הצעיר של המערערים ונסיבות חייהם הלא פשוטים של המערערים ושת"פ עם רשויות השלטון. בנוסף,  המערערים היו בתפקיד "הכפופים"  לגורמים העבריינים ומצוקתם  הכלכלית נוצלה.

  להלן הערעור בבית המשפט העליון:

  ת"פ 49849-02-19: נגד לקוח ממשרדנו הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של הספקת סם מסוג קנאביס.

  מכתב האישום עולה, כי הנאשם סיפק לאחר קנאביס במשקל של 1,200 קילו.

  עמדת התביעות הייתה, כי יש להשית על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של שנתיים  בשל הכמות הגדולה של הסם אותה הוא סיפק.

  עורכת הדין ציקי פלדמן ניהלה משא ומתן ארוך עם יחידת התביעות לתיקון כתב האישום.

  לבסוף תוקן כתב האישום, כך שנשארה עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית בלבד.

  בית המשפט גזר על הנאשם 10 חודשי מאסר וכיבד את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים.

  להלן גזר הדין:

  משרד עורכי דין פלילי ציקי פלדמן מתמחה בהליך הפלילי ולמשרדנו ניסיון עשיר והצלחות מרובות בתחום עבירות הסמים.

  כתב אישום סחר בסמים בישראל

  למרבה הפליאה, עבירה של סחר בסמים אינה נכללת בחוק העונשין ולא מופיעה באופן אינדיבידואלי אלא מאוגדת בחוקים אחרים. סחר סמים הינה עבירת בת של עבירת מקור כפי שקבועה בפקודת הסמים  המסוכנים, אולם היא אינה בעלת חוק עצמי. על אף עובדה זו, הרי שמדובר בעבירה חמורה במיוחד והענישה בגינה כבדה. המחוקק, גורמי האכיפה ומערכת בתי המשפט רואים הבדל משמעותי וגדול בין צריכת סמים לשימוש עצמי לבין סחר בסמים מכל סוג ומין ובהתאם לכך אמצעי האכיפה ודרכי הענישה לעבירת סחר בסמים הינן נוקשים יותר. לקבלת מענה מקצועי, פנו אל משרד עו"ד ציקי פלדמן.

  הגדרת החוק לגבי עבירת סחר בסמים

  פקודת הסמים המופיעה בחוק מגדירה את הכמות המותרת לשימוש עצמי ואת הנסיבות, כאשר במידה ונתפסה כמות הגדולה מזו המותרת לשימוש באופן עצמי של סם מסוים ההגדרה החוקית והמשפטית תהיה של אחזקת סם לצורך מסחר ובהתאם לכך רמת ורף הענישה יהיו חמורים וגבוהים. בכל מקרה של חשד לסחר בסמים, בין אם במודע ובין אם ללא כוונה פלילית ועבריינית מצדכם, הרי שיש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מידי עורך דין פלילי מנוסה הבקיא בתחום עבירות סמים. מערכת המשפט יודעת לעשות הפרדה בין אדם שהחזיק בגרם בודד של סם לשימוש עצמי לבין מי שנתפס כשברשותו כמות מסחרית של סם. ובכל זאת ישנה חשיבות רבה לקבלת סיוע משפטי מקצועי על מנת לשמור על זכויותיכם והאינטרסים שלכם בצורה מיטבית ולהביא לסגירת התיק בהקדם.

  נציין כי רמת הענישה של עבירת סחר בסמים הינה מהחמורות ביותר וזאת במטרה ליצור הרתעה. העונש על סחר בסמים לפי חוק העונשין יכול להגיע ל – 20 שנות מאסר בפועל. עורך דין פלילי, מנוסה ואיכותי הינו בעל בקיאות בכל הסייגים האמיתיים המופיעים בחוק, מה שיכול לסייע ללקוח לצאת מהפלונטר ולצמצם באופן משמעותי את חומרת העונש והנזקים שיגרמו לו.

  הגנה משפטית מקצועית בעבירת סחר בסמים

  משרד עו"ד ציקי פלדמן מייצג לקוחות החשודים בביצוע עבירות פליליות או כאלה שכבר הואשמו. בזכות הניסיון והידע המקצועיים העשירים שצבר צוות המשרד לאורך השנים, אתם זוכים למעטפת שירותים משפטיים מלאה שתביא להשגת התוצאה הטובה ביותר עבורכם. משרדנו מתמחה במתן סיוע משפטי ללקוחות החשודים בעבירת סחר בסמים ומעניק ייעוץ וייצוג לאורך כל שלבי ההליך הפלילי עד לסגירת התיק.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל