זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  עורך דין מעצרים

  עורך דין מעצרים  ליווי בהליכי מעצרים שונים:

  לעיתים קרובות משפחתו של העצור כלל לא יודעת היכן הוא נמצא ומתי יובא בפני שופט,שלב המעצר הוא שלב של חוסר וודאות הן עבור החשוד והן עבור משפחתו שכן, כל החומר שנאסף כנגד החשוד חסוי בפניו. בדומה לכך, אסור לחשוד ליצור כל קשר עם משפחתו ומקורביו ולרוב הם אינם יודעים מה עובר עליו . במצבים רגשיים אלה, חשוב לבחור במשרד בעורך דין מעצרים המנוסה בהליכים מסוג אלה, שיודע לפעול במסירות מול המשפחה, לסייע להם ולהשקיט את נפשם הרגישה לאור הסיטואציה הקשה של מעצר קרוב המשפחה.

  שלילת חירותו של אדם ע"י המשטרה הינה הליך דרסטי שנוקטת הרשות החוקרת ומתבצעת במקרים מסוימים.

  ברגע שהחשוד נעצר, הוא מופרד מכל סביבתו הקרובה, פעמים רבות לא מאפשרים לו להתקשר, ונוקטים בפעולות חקירה קיצוניות הגורמות לעצור להתערער, להילחץ ולא לעמוד על זכויותיו להיוועץ עם עורך דין מעצרים מנוסה.

  ליחידה החוקרת ובתי המשפט יש סמכות לשלול חירותו של אדם ולעצור אותו לתקופה מסוימת רק אם מתקיימים תנאים מסוימים.

  סוגי מעצרים להלן:

  מעצר על ידי קצין משטרה

  מעצר של חשוד על ידי שוטר מתאפשר ללא החלטה של בית משפט. כאשר אדם נעצר על ידי שוטר, המעצר יהיה במקסימום בן 24 שעות. לאחר מכן ישנה חובה להביא את החשוד בפני שופט שיחליט האם להאריך את מעצרו אם לאו.

  הארכת תקופת המעצר

  מעצר הימים נועד לאפשר לרשות החוקרת לבצע תרגילי חקירה, למנוע שיבוש הליכים או לשמור על הציבור ממסוכנותו של החשוד. שלב מעצר הימים תמיד יהא בסמכות של בית משפט השלום בכל העבירות, גם החמורות ביותר. כאשר אדם נעצר, יש להביאו תוך 24 שעות לפני השופט אשר רשאי להאריך מעצרו עד 15 ימים או לשחרר את החשוד לביתו עם או בלי תנאים מגבילים. חשוב לזכור, כי שופט יכול להאריך בכל הארכת מעצר עד 15 ימים. סך ימי המעצר לצרכי חקירה לא יעלה על 30 יום שבסיומם על המדינה להגיש כתב אישום או לשחרר את העצור. ישנם מקרים מיוחדים, בתיקים סבוכים, בהם 30 יום אינם מספיקים ליחידה החוקרת  אז, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להאריך את תקופת המעצר עד 75 ימים.

  הצהרת תובע

  שלב הצהרת התובע, הינו השלב שבו תמה החקירה והשופט מתבקש להשאיר את החשוד במעצר לפרק זמן של עד 5 ימים, בכדי שהגוף התובע יספיק להגיש כתב אישום בפרק הזמן שצוין, כך שהחשוד יישאר עצור ויוכלו להגיש כנגדו יחד עם כתב האישום בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים. זהו מעצר גשר.

  מעצר עד לתום ההליכים המשפטיים

  בית המשפט המוסמך לדון במעצר עד תום הליכים הינו אותו בית משפט שאליו הוגש כתב האישום, קרי עבירות בסמכות בית משפט שלום יוגשו לבית משפט השלום ועבירות בסמכות בית משפט מחוזי, יוגשו לבית המשפט המחוזי. מעצר זה נועד להשאיר את החשוד במעצר עד שיסתיים ההליך המשפטי בעניינו ויתקבל גזר דין, זהו למעשה השלב שבו החשוד הופך לנאשם.

  סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים), תשנ"ו 1996 מלמדינו כי בטרם יורה בית המשפט על מעצרו של אדם עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו עליו לבחון האם מתקיימים התנאים הבאים:

  1. האם קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה, על בית המשפט הדן בבקשה לבחון האם קיימת תשתית ראייתית להרשיע את הנאשם בסופו של ההליך. בשונה משלב מעצר הימים, בשלב זה, המדינה צריכה להוכיח רף גבוה יותר של ראיות, רף קרוב להרשעת הנאשם בסוף ההליך.
  2. בנוסף לראיות לכאורה, על בית המשפט לבדוק האם קמה אחת מעילות המעצר :
   1. מסוכנות של הנאשם כלפי הציבור.
   2. חשש כי הנאשם ישבש הליכי משפט באמצעות העלמת ראיות או השפעה על עדים.
   3. חשש מהימלטותו של הנאשם מהדין.
   4. האם מדובר באחת העבירות המקימות עילת מעצר סטטוטורית למשל עבירות אלימות, עבירות נגד בטחון המדינה, עבירות של סחר בסמים, עבירות מין וכדומה.

  אם מתקיימת גם הראיות לכאורה וגם עילת המעצר רק אז יוכל בית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים.

  יחד עם זאת, חשוב לציין, כי לאורך כל שלבי המעצר מצווה בית המשפט לבחון האם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שהפגיעה בחירותו של הנאשם פחותה, באמצעות שחרורו בתנאים מסוימים, באמצעות איזוק אלקטרוני, אשר בשנים האחרונות זוכה ליחס של מעצר מאחורי סורג ובריח או תנאים אחרים.

  קיימים מקרים רבים בהם מתקיימות עילות המעצר עד לתום ההליכים ואף על פי כן, מוצא בית המשפט כי יש להורות על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר קרי: מעצר בית מלא / לילי/ שחרורו תחת הפקדות כספיות ועוד.

  כאשר בית המשפט בוחן את חלופת המעצר, הוא מנסה להגיע לאיזון בו זכויות הנאשם נשמרות ככל שניתן ותכלית המעצר עדיין מתקיימת.

  עינינו הרואות, כי פגיעה בנאשם באמצעות מעצרו בטרם הורשע, הינה פגיעה קשה ומהותית בזכויותיו ולשם כך קיימת סמכות לבית המשפט לבקש "תסקיר מעצר" משירות המבחן, אשר תכליתו לבדוק את מסוכנתו של הנאשם, את אופיו, את הרקע ממנו הגיע ואף את המפקחים המוצעים.

  מעצר עד תום הליכים יכול להימשך עד 9 חודשים במידה ולא התקבל גזר דין בעניינו של הנאשם, שלאחריהם יש לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר. אם נדרש פרק זמן ארוך יותר לצורך השארתו של הנאשם במעצר, יש להגיש בקשה לבית המשפט העליון, אשר מוסמך להאריך את תקופת המעצר לתקופה של 90 ימים בכל פעם.

  ויובהר, כי אילו החליט בית המשפט אליו הוגשה הבקשה להשאיר את הנאשם למעצר עד תום הליכים, קיימת זכות לנאשם להגיש ערר על החלטה זו לערכאה גבוה יותר. חשוב לזכור שזכות זו קיימת גם לנאשם וגם למדינה

  על כן, כאשר אדם נעצר חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין מעצרים מומחה בהליכי המעצר  אשר יסייע בהליך ויביא לשחרורו.

  שחרור ממעצר בתנאים מגבילים או ערובה על ידי עורך דין מעצרים

  כאשר בית המשפט משתכנע מדברי עורך הדין הפלילי של החשוד ומחליט לשחררו ממעצר, לרוב יעשה זאת בהטילו עליו תנאים מגבילים שונים המהווים חלופת מעצר.
  שחרור בערובה יכול להיעשות תוך הפקדה של ערבון כספי (הפקדת כסף בקופת בית המשפט) או ערבות עצמית של החשוד. כלומר, חתימה על מסמך ובו מיידעים את המשוחרר בערובה כי הפרת התנאים תוביל לכך שהוא יצטרך לשלם כסף, כמו כן, ישנה אפשרות שערב צד ג' יחתום או יפקיד כסף בקופת בית המשפט.

  דרך נוספת לשחרור בתנאים הינה מעצר בית, זהו מצב בו מחליטות רשויות אכיפת החוק להגביל את תנועותיו של אדם למקום מגוריו ואוסרים עליו לנוע ממקום למקום. מעצר בית הוא חלופה למעצר. מעצר בית יכול להתקיים הן בטרם הגשת כתב אישום, והן לאחר הגשת כתב אישום, ומטרותיו שונות בין מצב למצב. בניגוד למה שרבים חושבים, מעצר בית בפרט ומעצר בית בכלל אינו חלק משלב הענישה כלל, אלא כל מטרתו לאפשר את חקירת המשטרה, למנוע שיבוש הליכי משפט, ולאיין את מסוכנות הנאשם (לאחר הגשת כתב אישום). הפרה של מעצר בית, הינה עבירה פלילית בפני עצמה (בריחה ממשמורת חוקית), אשר מחייבת מעצר מיידי של החשוד / הנאשם.

  ברור כאור היום, כי הליך המעצר הינו הליך קשה וברוטאלי, הן לחשוד והן לבני משפחתו ולמקורביו. על כן, לא מן המיותר לציין את החשיבות הגדולה לצירוף עו"ד פלילי המסייע לחשוד בפרט ולמשפחה בכלל בשלב זה. עו"ד פלילי מנוסה וחקירתו הנגדית את החוקר בשלב הארכת המעצר עשויה להביא לשחרורו של העצור ולסגירת התיק נגדו לפני שהופך להליך פלילי.

  למשרד עורכי דין פלילי ציקי פלדמן יש ניסיון רב בכל תחום הליכי מעצרים ובשחרור עצורים החשודים בעבירות חמורות בספר החוקים.

  אספקת שירות וליווי משפטי על ידי עורך דין מעצרים

  עורך דין מעצרים הינו איש מקצוע חיוני המספק שירות וליווי משפטי עבור לקוחות הנמצאים במעצר או עומדים בפני הליך מעצר. ישנם כמה סוגים של מעצרים, הראשון הינו מעצר לצורכי חקירה – מעצר ימים, השני הינו מעצר ארעי לאחר הגשת כתב אישום עד להחלטה אחרת והשלישי הינו מעצר עד תום ההליכים. הליך המעצר משפיע על חייו של העצור באופן משמעותי ועל ניהול ההליך הפלילי נגדו, מכאן שישנה חשיבות רבה לפנות בהקדם לעורך דין מנוסה העוסק בתחום המעצרים. למענה מקצועי בנושא, ניתן לפנות אל משרד עו"ד ציקי פלדמן.

  החשיבות בקבלת ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי מעצרים

  מעצר הינו הליך בעל השפעה על מצבו הנפשי של העצור וכן בעל השלכות משמעותיות על המשך ההליך הפלילי, על התפתחות החקירה המשטרתית וניהול המשפט על ידי גורמי התביעה. כאשר נאשם נמצא במעצר, התביעה מקשיחה את עמדותיה וזאת משום שהיא אינה לחוצה או ממהרת כל עוד הנאשם נמצא בבית המעצר. לעומת זאת, כאשר הנאשם חופשי, הרי שמאזן הכוחות שונה וההגנה היא זו שלא נמצאת בלחץ ולכן התביעה עשויה להסכים להסדר מקל בעניינו של הנאשם. קבלת ייצוג משפטי על ידי עורך דין מעצרים, הינה בעלת חשיבות רבה לצורך שמירה על הזכויות והאינטרסים של העצור.

  מהן העילות המרכזיות למעצר? מעצר ראשוני או מעצר ימים מתבצע בשלב המקדמי של חקירת המשטרה והוא נועד לסייע לרשויות האכיפה לבצע את עבודתה בצורה יעילה ומיטבית. המעצר הראשוני מתבצע בהתאם לעילות המעצר המופיעות בסעיף 13 בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים). ישנן כמה עילות מרכזיות למעצר:

  • חשש לשיבוש הליכי חקירה – המעצר נועד לאפשר למשטרה לאסוף ראיות, לחקור, לגבות עדויות ולעמת חשודים מבלי שהחשוד עלול לשבש את הליכי החקירה ולהימלט מאימת הדין.
  • חשש לביטחון של אדם מסוים או לביטחון הציבור – מעצר של אדם נועד להרחיקו מהחברה עוד בשלב החקירה וזאת כאשר קיים סיכון לשלום הציבור או לשלומו של אדם מסוים. על מנת לבצע את המעצר, על המשטרה להוכיח קיום יסוד סביר לחשד ולא ניתן להסתפק בטענות כלליות בלבד.
  • צורך לבצע פעולות חקירה מיוחדות – בית המשפט יכול להורות לעצור חשוד לתקופה מוגבלת של עד כ-15 ימים וזאת כאשר הוא השתכנע שיש צורך במעצר לשם ביצוען של פעולות חקירה הניתנות לביצוע רק במצב בו החשוד נמצא במעצר.

  שוטר שעצר אדם, מחויב להביא לאותו בפני שופט בתוך 24 שעות. הליך מעצר מהווה צעד משמעותי בתשתית של כל הליך פלילי והינו בעל השלכות מרחיקות לכת על המשכו של ההליך הפלילי. נוכח המשמעות הרבה של הליך המעצר, הרי שחשוב לקבל סיוע משפטי באופן מיידי שנועד להסביר לחשוד מהן זכויותיו ולשמור על האינטרסים שלו במהלך ההליך הפלילי.

  ליווי משפטי מידי עורך דין מעצרים מומחה בהליך פלילי ובמעצר

  משרד עו"ד ציקי פלדמן עוסק בייצוג לקוחות בתיקים פליליים על עבירות אלימות, הונאה, סמים, עבירות צווארון לבן, הלבנת הון, ליטיגציה פלילית, שחרור ממעצרים ועוד. צוות משרדנו כולל עורך דין מעצרים מנוסה ומומחה שילווה וייצג אתכם מול גורמי האכיפה והתביעה עד לסיום ההליך הפלילי והשגת התוצאה המשפטית המיטבית עבורכם.

   

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל