זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  השותפים לדבר עבירה פלילית

  הדוקטרינה של השותפות מרחיבה את מעגל החבות ומאפשרת להטיל אישום פלילי על אנשים שאין להם את כל יסודות העבירה הנדרשים ולכן כיום ניתן להעמיד לדין לא רק את מי שמבצע בפועל אלא גם את מי שנתן עצה, שכנע, סייע ועוד, כלומר את כל השותפים לדבר עבירה פלילית.

  חוק העונשין מגדיר מי הם האחראים – השותפים לדבר עבירה פלילית:

  א. מבצע, לרבות מבצע בצוותא

  סעיף 29 לחוק העונשין, התשל"ז: "המשתתפים בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה, הם מבצעים בצוותא, ואין נפקה מינה אם כל המעשים נעשו ביחד, או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי אחר".

  כאמור, קבוצה זו כוללת ראשית – את כל מי שלוקח חלק בביצועה של עבירה, ושנית- את כל מי ש"תורם" לביצוע העבירה באמצעות אחר. המבצעים בצוותא משמשים גוף אחד לביצוע המשימות העברייניות. האחריות של כל אחד מהם היא ישירה, כל אחד מהם נוטל חלק בביצוע העיקרי.

  ב. המשדל

  סעיף 30 לחוק העונשין, התשל"ז: "המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך שיש בה משום הפעלת לחץ, הוא משדל לדבר עבירה".

  המשדל הוא שותף עקיף. תרומתו אינה פנימית אלא חיצונית. עם זאת ביחד עם המבצעים בצוותא, המשדלים הם שותפים ראשיים. שכן הם תרמו תרומה מהותית להתרחשות העבירה. תרומתו של המשדל מתבטאת בכך שהוא הביא את המבצע לידי קבלת ההחלטה לבצע את העבירה ונעשו צעדים להגשמתה. עבירת השידול, ככל עבירה, מורכבת משני יסודות: יסוד עובדתי ויסוד נפשי.

  • היסוד העובדתי – המשדל ייטע את הרעיון לביצוע העבירה- המחשבה הפלילית, יבצע את ההכרעה- יטה את הכסף, שידול- "בשכנוע, בעידוד, בהפצרה או בכל דרך שיש בה משום הפעלת לחץ. ההתנהגות של המשדל צריכה להיות אפקטיבית ופוטנציאלית להביא את המשודל לביצוע העבירה. בנוסף, יש צורך בקשר סיבתי בין התנהגות המשדל לבין העובדה שהמשודל החל בביצוע העבירה.
  • היסוד הנפשי – אין שידול אלא מתוך מחשבה פלילית של המשדל. עם זאת, בפרשת אסקין ע"פ 8463/99 נקבע שהיסוד הנפשי הנדרש הוא כוונה, קרי לא די באמירה בעלמא אלא צריך לכך האמירה תביא לביצוע עבירה.

  ג. המסייע

  סעיף 31 לחוק העונשין, התשל"ז: " מי אשר, לפי עשיית העבירה או בשעת עשייתה, עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע".

  • היסוד העובדתי – סיוע הנו כל התנהגות שיש בה פוטנציאל לתרום לעשיית העבירה על ידי המבצע העיקרי (גם אם לא תרם בפועל) ומועד הסיוע לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה – לא אחרי.
  • היסוד הנפשי – מודעות לכך שהתנהגותו תורמת ליצירת התנאים לביצוע העבירה, מודעות לכך שהמבצע עומד לבצע עבירה, מטרה לסייע לעבריין העיקרי בביצוע העבירה/ להקל עליו.

  השוני בין המבצע בצוותא לבין המסייע מתבטא בכך שהמבצעים בצוותא משמשים גוף אחד לביצוע המשימה העבריינית. כולם עבריינים ראשיים. אחריותו של כל אחד מהם היא ישירה. כל אחד מהם נוטל חלק בביצוע העיקרי של העבירה. המסייע – בדומה למשדל – הוא שותף עקיף ומשני. הוא מסייע ביצירת התנאים לביצוע העבירה ע"י החשוד העיקרי. אין הוא היזם, אין הוא המחליט על הביצוע ואין הוא שולט על הביצוע.

  לסיכום, כאשר בית המשפט רוצה להוכיח את השותפים לדבר עבירה פלילית ישנה חשיבות עליונה לפנייה לעורך דין פלילי אשר בעת הצורך יידע כיצד לנתב את ההליכים המשפטיים בצורה מקצועית ביותר. לעורכת הדין ציקי פלדמן המתמחה בתחום הפלילי הצלחות מרובות.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל