זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  הסמכתו של נוטריון וסמכותו

  תמצית: נוטריון נשמע לרבים כמקצוע עם כללי טקס משלו, עם חותמת הלחץ המהודרת והעובדה כי מעצם היותו נוטריון, יש מאחוריו וותק ניכר כעורך דין. במאמר זה, נזין את הסקרנות ונברר כיצד מוסמך נוטריון ומהם התנאים לכשירותו, וכמו כן מהן סמכויותיו משהחל לכהן כנוטריון.

  מאת: עו"ד שרית אמסלם, צוות אתר IsraelNotary

  אופן הסמכתו של נוטריון וסמכותו

  נוטריון הינו בעל מקצוע, עורך דין בהכשרתו השמורות לו סמכויות בביצוע פעולות כפי שמתווה הדין. חוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976 והתקנות לפיו קובעים את האופן בו נוטריון מקבל רישיונו, את התפקידים של הנוטריונים כמו גם את הכללים בעבודתם.

  ניגש תחילה לבדיקת אופן הסמכתו של נוטריון.

  הליך קבלת רישיון הנוטריון

  עורך דין המעוניין להיות נוטריון צריך בהגשת בקשה להענקת רישיון נוטריון.

  הגורם המטפל בבקשות מעין אלו הוא המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים. המחלקה גם מרכזת את פעילותה של ועדת הרישיונות.

  מהם תנאי הכשירות לנוטריון הקבועים בחוק?

  עורך דין המגיש כאמור בקשה צריך למלא אחר התנאים להלן:

  1. לעסוק במקצוע לפחות 10 שנים (כשלפחות 5 שנים וחצי מתוכן בישראל)
  2. להיות אזרח או תושב ישראל
  3. שלא הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון. ברם במידה וחלפו 10 שנים מאז סיים לרצות עונשו בעבירה כנ"ל, תהיה הוועדה רשאית לתת לו רישיון נוטריון.
  4. וכמו כן לא הוצא או הושעה מלשכת עורכי הדין, ותוקף רישיונו לא הותלה או בוטל. במידה והוטל עליו עונש כאמור, תהיה רשאית הוועדה בחלוף 10 שנים מיום הטלת העונש, לתת לו רישיון נוטריון.

  ועדת הרישיונות אותה ציינו היא למעשה המוסמכת לאשר הענקת רישיון לעורכי דין הממלאים אחר התנאים הקבועים בחוק הנוטריונים.

  יצויין, כי סעיף 2(ג) לחוק הנוטריונים, מסמיך את ועדת הרישיונות להתנות מתן רישיון של הנוטריון בהשתתפותו של עורך הדין המבקש בהשתלמות קצרה.

  מהו הרכב ועדת הרישיונות לנוטריונים?

  בראש הוועדה ניצב כיום מנכ"ל משרד המשפטים (החוק קובע כי בראשה יעמוד משפטן עובד המדינה), עימו מונה הוועדה 7 חברים. ניתן למצוא בוועדה שני חברים שהם נציגי לשכת עורכי הדין, נוטריון ושלושה נציגי ציבור.

  במידה והוועדה מצאה כי המבקש כשיר, היא תפרסם בקשתו. כל אדם יהא רשאי להגיש לוועדה התנגדות להענקת רישיון הנוטריון למבקש בצירוף נימוקים. חשוב לציין, כי הוועדה אינה דוחה את בקשתו של המבקש בגין התנגדות, בטרם תיתן לו הזדמנות להשמיע דבריו.

  עורך דין העונה על הקריטריונים שהוצגו מעלה ונמצא כשיר לשמש כנוטריון, יחתום בספר הנוטריונים ויותיר את דוגמת החותמת והחתימה שברשותו. כמו כן בטרם יתחיל לכהן מחוייב הוא גם בתשלום אגרה כקבוע בתקנות.

  המחלקה לרישוי נוטריונים היא זו שגם תנהל רישום ומעקב של מאגר הנוטריונים. היא המפיקה אגרות רישיון ומעדכנת את האגרה שנתית ואגרת שכר שירותי נוטריון ופרסומן של אלה.

  המחלקה גם תעסוק מאוחר יותר בפיקוח על עבודתו של הנוטריון, כשמבקרים מטעמה מעבירים דיווחים. הביקורת של המפקחים משמשת בגיבוש המלצות בידי המחלקה, למשל בהעמדה לדין משמעתי של נוטריונים משנמצא יסוד להפרה משמעתית על ידם.

  סמכויותיו של הנוטריון

  לאחר קבלת הסמכתו ורישיון הנוטריון, יוכל הלה לעשות בעיסוקו בהתאם לדין ממנו הוא שואב את סמכותו.

  בסעיף 7, תוכלו למצוא את הסמכויות שניתנו בידיהם של הנוטריונים, ביניהן:

  1. אימות חתימה על המסמך, כשהחתום מופיע בפני הנוטריון וחותם בפניו לאחר שזה האחרון מזהה אותו.
  2. אישור נכונות תרגומו של מסמך.
  3. אישור נכונות העתקו של מסמך.
  4. אישור כי אדם מסויים מצוי בין החיים.
  5. קבלה של תצהירים ואישורם.
  6. אישור נכונות לרשימת מצאי.
  7. לערוך העדה של מסמך סחיר.

  יצויין, כי הנוטריון לא ישתמש בסמכויותיו בעניין שלו, או של קרובו (בן זוג, הורה, אחים ובני זוגם וכיו"ב), שותפו, תאגיד בשליטתו ואף עובד שלו.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל