זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  גניבה בידי עובד

  על פי חוק העונשין במדינת ישראל, גניבה בידי עובד מוגדרת כאחת מהעבירות הפליליות החמורות ביותר. חומרת העבירה נובעת מהעובדה כי מדובר בפועל בעבירת גניבה ומעילה באמון המעסיק, היות ולעובד יש גישה למידע, לכלים ולממון המצוי בידי המעסיק.

  "עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולו על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים".

  ההבדל בין עבירת גניבה לבין עבירת גניבה בידי עובד מבחינת התייחסות החוק:

  כאשר אנו מדברים על עבירה של גניבה בידי עובד חשוב שנבין תחילה את מהותה של עבירת המקור, הלא היא עבירת גניבה.

  עבירה גניבה היא עבירת עוון שלצידה עונש מקסימלי של עד 3 שנות מאסר.

  סעיף 383 לחוק – עבירת גניבה:

  ” אדם גונב דבר אם הוא —

  א. (1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעליו שלילת קבע;

  (2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר…

  ב. (1) “נטילה” – לרבות השגת החזקה.

  א. בתחבולה;

  ב. בהפחדה;

  ג. בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;

  ד. במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;

  (2) “נשיאה” – לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר – הסרתו לאחר ניתוקו הגמור;

  (3) “בעלות” – לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה;

  (4) “דבר הניתן להיגנב” – דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין – לאחר ניתוקו מהם.”

  לפי סעיף 383 לחוק העונשין, מעשה ייחשב מעשה של גניבה אם אדם לוקח דבר מה מאדם אחר, בין אם במרמה או בתום לב, בלא הסכמת הבעלים, כאשר הוא מתכוון לשלול את הרכוש מהאדם על דרך של קבע.

  בנסיבות בהן מעשה העבירה נעשה בידי עובד ביחס למקום עבודתו, מדובר בנסיבה מחמירה, שכן עבירה מסוג זה מתבצעת תוך ניצול יחסי האמון שבין העובד למעבידו.

  יצויין, כי עבירת גניבה ממעביד אינה תלויה בהכרח בקבלת משכורת, אלא מספיק שהוכחו יחסי נאמנות בין שני הצדדים. ההגדרה המשפטית זהה במהותה לעבירת גניבה רגילה, ושונה רק בכך שערך הרכוש שנגנב שווה או גבוה מ-1,000 שקלים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי גניבה אינה חייבת להיות של חפץ מסוים, המחאה בנקאית או רכוש פיזי. למעשה, גם עובד שניפח את דיווחי השעות שלו, הרבה להיעדר מהעבודה, עסק בגניבת כרטיסי אשראי (או גניבת כרטיס חיוב), או עשה שימוש בלי אישור במכשירים או בכלי רכב ששייכים לעסק, עלול למצוא את עצמו עומד בפני אישום פלילי.

  עובדי ציבור הגונבים ממעסיקיהם מצטיירים קשים אף יותר. זאת, משום שמצופה מאותו עובד במידה רבה יותר לשמור על טוהר המידות – משום שגניבה מן המעסיק – פירושה גניבה מן הציבור. הפרת האמון תהיה אפוא בין הציבור לעובד, ולא רק בין המעסיק לעובד – ולכן ישנה נטייה להענשה חמורה יותר – לדוגמה: אתי אלון ומעילתה בבנק למסחר לאורך מספר שנים ברצף.

  על כן, במקרה בו המעביד העלה כלפיכם אשמה של גניבה, פנו בהקדם ליעוץ משפטי לעורך דין פלילי מקצועי ויסודי אשר ידע להעלות את טענות הנכונות בעניינכם וללקט את כלל השיקולים הרלוונטים.

  משרד עורכי דין ציקי פלדמן, בעל ניסיון רב בעבירות גניבה ולהם הצלחות מרובות בתחום.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל