זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  ביטול הרשעה

  לפני שנדון בנושא ביטול הרשעה, עלינו להבין לפני כן, מהי הרשעה: הרשעה היא קביעה של אשמה פלילית בפני בית המשפט. הכלל הינו כי כל מי שמבצע עבירה פלילית ומוכחת אשמתו יש להרשיעו בדין. להרשעה מתלוות סנקציות נוספות כמו רישום פלילי וקלון והרשעה בהליך פלילי עשויה לגרום לאדם נזק לשמו הפרטי, לפרנסתו ועיסוקיו. לדוגמא: פגיעה בפרנסה, במקרה של מועסק קיים, ההרשעה עשויה להוביל לפיטורין או לחילופין למנוע קידום.

  ביטול הרשעה- אי הרשעה פלילית

  על פי הוראות סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי, מוסמך בית המשפט לבטל את ההרשעה אם ההרשעה תיפגע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם, בבואו של בית המשפט לבחון אפשרות לשקול את ביטול ההרשעה עליו לבחון האם סוג העבירה מאפשר לוותר על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי ענישה אחרים וכן האם עלול להיווצר פער בלתי נסבל בין עוצמת הפגיעה של ההרשעה בנאשם לבין תועלתה של ההרשעה לאינטרס הציבורי. מצב של אי הרשעה בסיומו של תיק פלילי הוא החריג לכלל. יש לזכור שאחת ממטרותיה של הענישה כאשר אדם נמצא אשם בעבירה הינה הרתעתו והרתעת אחרים מלבצע את העבירות שבגינן הוטל העונש. לכן, אי הרשעה נחשבת כחריג.

  השיקולים אשר עומדים מאחורי החלטתו של בית המשפט שלא להרשיע את הנאשם או לבטל הרשעתו הם:

  1.  שיקום הנאשם, ולמנוע את ההשלכות של ההרשעה הפלילית עליו בעתיד.
  2.  חומרת העבירה ונסיבותיה.
  3.  שיקולי הרתעה – מטרת ההרשעה והענישה היא הרתעת הרבים.
  4.  עברו הפלילי של הנאשם, אופיו, גילו (ובמיוחד כאשר מדובר בקטינים), המסוכנות הנשקפת ממנו.
  5.  יחסו של הנאשם לעבירה – בית המשפט בוחן האם הנאשם הביע חרטה למעשה? והאם נוטל אחריות על מעשיו.

  כאשר בית המשפט מחליט שלא להרשיע את הנאשם, אזי הוא יקבע כי הנאשם ביצע את העבירה שמיוחסת לו אך לא ירשיע אותו בדין. במצב דברים זה ה"עונש" בפועל יהיה, בד"כ, שעות שירות לתועלת הציבור (של"צ) או אפילו ללא של"צ. פעמים אחרות תהא אפילו הסתפקות בהליך טיפולי של "מבחן" (פגישות עם קצין המבחן או מסירת מידע טיפולי).

  העדפה של החוק לנאשמים קטינים ע"י מתן שיקולי השיקום והטיפול

  בית המשפט מבחין היטב בין עבירות נוער המבוצעת ע"י נאשמים קטינים לבין נאשמים בגירים. כאשר מדובר בקטינים בית המשפט נותן משקל רב לשקם את הקטין. לאור ההשלכות כבדות המשקל שעשויות להיות להרשעה על עתידו של הקטין, מנחה חוק הנוער את בית המשפט לנקוט כלפיו בדרכי טיפול ושיקום. כאמור, בתי משפט נוהגים בקטינים באופן מקל יחסית למבוגרים, כאשר הכיוון המוביל הוא של שיקום ולהחזרה לחיים נורמטיביים ולא של ענישה מרתיעה. עם זאת, בית המשפט מפעיל שיקולים פרטניים בכל מקרה בהתאם לחוות הדעת והתסקירים של שירות מבחן. יש לציין, כי בית המשפט אינו מחויב לקבל את המלצת שירות המבחן להרשעת או אי הרשעת הנאשם וההחלטה הסופית היא אך ורק של בית המשפט. משפט פלילי אשר מסתיים ברישום ללא הרשעת הנאשם נרשם רק ברישום "פנימי" של המשטרה ורק גופים מסוימים (כגון: שב"כ, בית משפט, תביעה) מורשים לדעת אודות רישום זה. המידע אודות אי ההרשעה אינו מועבר לאחרים ומי שמשפטו מסתיים בהליך של אי הרשעה יכול לקבל תעודת יושר.

  בע"פ 4605/13 פלוני נ' מדינת ישראל אשר ניתן ביום 25.02.2014, קבע בית המשפט העליון על ביטול הרשעה של הקטין וזאת מטעמי שיקום:

  העובדות: כנגד המערערים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של חבלה חמורה בנסיבות חמורות ותקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות. המערערים תקפו את שכנם. כתוצאה מעשה התקיפה נגרמה לשכן חבלה תחת עינו השמאלית וכאב בעצם הזנב. בית המשפט המחוזי הרשיע את המערערים וגזר את עונשם. במסגרת הערעור, בית המשפט העליון קבע כי המערער 1 צעיר נורמטיבי בעל יכולות מרשימות וניכר כי התנהגותו, נשוא כתב האישום, היא חריג שבחריגים לאופן התנהלותו בחיים. בנוסף, נקבע כי המערער 1 שביצע את העבירה בהיותו קטין, הוא "בגיר צעיר" כיום והרשעתו בדין עלולה לסכל את שאיפותיו ולמנוע ממנו מלהפוך לאדם תורם לחברה. בית המשפט העליון קבע כי במקרה דנן יש לבחור שיקולי שיקום על שיקולי הרתעה וביטל את הרשעתו של המערער 1, וגזר עליו 180 שעות לתועלת הציבור.

  משרדה של עו"ד ציקי פלדמן מתמחה בטיפול בתיקים פליליים שנפתחים נגד קטינים ולעורכת הדין ציקי פלדמן יש הצלחות מרובות בתחום זה. ישנה חשיבות עליונה בניהול ההליך הפלילי כנגד קטין במקצועיות ובאופן שיאפשר את הבטחת עתידו של הקטין, ביטול הרשעה וניקיון גיליון הרישום הפלילי כנגדו.

  מהצלחות המשרד

  ת"פ 39821-12-17: נגד הנאשם הוגש כתב אישום  בגין עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. עו"ד ציקי פלדמן נלחמה והתעקשה על כך שהנאשם לא יורשע, לאור העובדה כי הינו צעיר נעדר עבר פלילי שכל עתידו עוד לפניו. במסגרת ההליכים המשפטיים, הגיעו הצדדים להסדר טיעון מקל מאוד, הכולל את אי הרשעת הנאשם, כך שיוכל להמשיך בחייו מבלי שייפגע עתידו. על כן, במסגרת הסדר הטיעון קיבל בית המשפט השלום בירושלים את הסדר הטיעון בין הצדדים והטיל 140 של"צ על הנאשם וביטל את הרשעתו.

  להלן גזר הדין:

  ת"פ 50745-12-13: לנאשם ייחסו עבירת ניסיון לקבלת דבר במרמה, לפי המתואר בכתב האישום, במסגרת לימודי התואר של הנאשם, פנה הנאשם אל אדם אחר בכדי שזה יזדהה במרמה בתעודת הזהות שלו וייגש במקומו לבחינה באוניברסיטה. במסגרת ההליכים המשפטיים, הגיעו הצדדים להסדר טיעון מקל מאוד שכולל אי הרשעת הנאשם. הנאשם הינו בחור צעיר שכל עתידו לפניו, עו"ד ציקי פלדמן התעקשה ונלחמה על כך שהתיק יסתיים ללא הרשעת הנאשם וזאת על מנת שעתידו לא יפגע ויוכל להמשיך את לימודיו האקדמיים. בית המשפט השלום בירושלים קיבל את הסדר הטיעון למרות היותו מקל והטיל על הנאשם של"צ ללא הרשעתו.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל