זמינים עבורכם 24 שעות

0502666556

זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

  אחריותו הפלילית של הלוקה בכושרו השכלי או הנפשי

  כדי להטיל אחריות פלילית על אדם בשל מעשה שעשה, יש צורך בקיומה של מחשבה פלילית. על התביעה להוכיח כי הנאשם היה מודע לתוצאות מעשיו, ובחר בכל זאת לבצע את המעשה הפלילי ביודעין ובשים לב לאפשרות קרות התוצאה הרעה.

  סעיף 34 ח' לחוק העונשין התשל"ז- 1977 קובע חריג בהתייחס לאי שפיות הדעת מחמת נפש או ליקוי בכושר השכלי. הסעיף קובע כי: "לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש:

  1.  להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו: או
  2.  להימנע מעשיית המעשה."

  הסעיף קובע כי אדם לא יישא באחריות פלילית בשל מעשה שעשה אם בשעת המעשה ובשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי שכלי הוא נעדר יכולת להבין את שעשה ואת הפסול במעשה, או שהוא נעדר יכולת להימנע מעשיית המעשה.

  נאשמים הסובלים מקושי להבין את הפסול שבהתנהגותם- היעדר מודעות לטיב ההתנהגות, או היעדר מודעות לנסיבות או היעדר מודעות להתרחשות התוצאה (אם נדרשת), נאשמים הסובלים ממחלת נפש או מליקוי בכושר השכלי, לרוב אינם מסוגלים להבין את הפסול שבמעשיהם, ולכן לא יהיה אפקטיבי להטיל עליהם אחריות פלילית.

  הקושי להטיל אחריות פלילית על נאשמים הסובלים ממחלת נפש או מליקוי שכלי נובע מחוסר היכולת לייחס את היסוד הנפשי הנדרש בעבירה. מבחינה חברתית וציבורית, לא ייתכן כי חברה תאשים ותרשיע אדם על מעשהו כאשר היה לוקה בשכלו/ בנפשו בשעת ביצוע העבירה.

  ע"מ לאבחן האם הנאשם / החשוד היה לוקה בשכלו או בנפשו בעת ביצוע העבירה, יש צורך לשלוח אותו לאבחון פסיכיאטרי- "הסתכלות". בזמן ההסתכלות, הפסיכיאטר המחוזי בוחן את התנהגותו ובוחן האם מדובר באדם חולה, או באדם המתחזה לחולה.

  לעיתים תכופות, במסגרת תיקים פלילייים אנו נחשפים לנאשמים בעלי רקע נפשי אולם על סמך חוות הדעת הפסיכיאטרית לא עולה מחלת הנפש שלהם. במצב דברים כזה, יש צורך בחוות דעת פסיכיאטרית נוספת ע"מ שתשפוך אור מצבו של הנאשם.

  הצלחותיה של עו"ד ציקי פלדמן:

  ת"פ 13795-10-14 – כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, הסתייעות ברכב לביצוע פשע והיזק במזיד לרכב. הנאשם ברח מהשוטרים, תוך שיצר סיכון לנהגי כלי הרכב אשר נסעו באותה עת בחלקי הדרך השונים, במהלך המרדף התנגש בניידת ונסע בניגוד לכיוון התנועה.

  במסגרת הליכי מעצר הימים עו"ד ציקי פלדמן עמדה על כך שיופנה החשוד לבדיקה פסיכיאטרית וזאת לאור מצבו. בסופו של יום, החשוד הופנה לבדיקה פסיכיאטרית שלא הספיקה, והפסיכיאטר המחוזי ביקש פרק זמן נוסף על מנת לבחון את התנהגותו. בזמן זה, הפרקליטות הגישו כנגד החשוד כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים הפלילייים כנגדו ונלחמו על היותו כשיר ועל רצונם להכניסו מאחורי סורג ובריח.

  חוות הדעת הפסיכיאטרית קבעה כי הנאשם לא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירה ואינו כשיר לעמוד לדין אך אף על פי כן, חוות דעת זו לא השקיטה את הפרקליטות ואלה ביקשו הבהרות מהפסיכיאטר המחוזי, וגם לאחר ההבהרות עלה כי הפסיכיאטר המחוזי עמד על חוות דעתו הראשונית כי הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין בעת ביצוע העבירה. לאור כך, ולאחר התנהלות משפטית ממושכת נסגר התיק הפלילי כנגדו, והסתיימו ההליכים בתיק.

  שילובו של עו"ד פלילי בהליך משפטי זה קיצר את ההליכים, סייע לנאשם וכיוון את בית המשפט לראות את האמת, את הצדק ואת העוול שנגרם לאדם חולה.

  זומנת לחקירה? זקוק לייעוץ בהליכים פלילים? השאיר את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם!

   קידום עורכי דין בגוגל קידום עורכי דין בגוגל